โยเกริต์จากมะพร้าวอินทรีย์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
โยเกริต์จากมะพร้าวอินทรีย์ by Mind Map: โยเกริต์จากมะพร้าวอินทรีย์

1. กระบวนการที่ใช้ในการทำ

1.1. 1 กระบวนการการหมักด้วยแบคทีเรีย

1.2. 2 กระบวนการสกัดน้ำมะพร้าวอินทรีย์

2. ส่วนประกอบ

2.1. 1 น้ำหางกะทิ

2.2. 2 มะพร้าวอินทรีย์

2.3. 3 น้ำผลไม้ต่างๆ

3. มาตรฐานที่ได้รับการรรับรอง

3.1. 1 มาตรฐานอินทรีย์สากล

4. ข้อดี

4.1. 1 ลดต้นทุน

4.2. 2 นำส่วนประกอบที่เหลือใช้มาแปรรูป