Reintroducció del Linx Ibèric a Catalunya

kp

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Reintroducció del Linx Ibèric a Catalunya by Mind Map: Reintroducció del Linx Ibèric a Catalunya

1. Biologia de l'espècie

1.1. Espècie

1.2. Hàbitat

1.2.1. Matorrals mediterranis

1.3. Dieta

1.3.1. Conill

2. Situació actual

2.1. 2 poblacions

2.1.1. Sierra Morena

2.1.2. Doñana

2.2. 800 exemplars

3. Problemàtica

3.1. Pèrdua d'hàbitat

3.2. Fragmentació

4. Reintroducció

4.1. Zona

4.1.1. Parc dels Ports

4.1.1.1. Condicions òptimes

4.2. Mètode

4.2.1. Cria en cautivitat

4.2.2. Expansió natural

4.2.2.1. Millorar connectivitat ecològica

4.3. Seguiment

4.3.1. Radiosegiment

4.3.2. Fototrampeig

4.3.3. Sonogrames