ระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์อินทรีย์สำหรับผักเศรษฐกิจ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์อินทรีย์สำหรับผักเศรษฐกิจ by Mind Map: ระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์อินทรีย์สำหรับผักเศรษฐกิจ

1. ด้านเทคโนโลยี่

1.1. นวัตกรรมระดับประเทศด้านระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์อินทรีย์สำหรับผักเศรษฐกิจ โดยการปรับปรุงพันธุ์ให้มีความต้านทานโรคโดยใช้เทคโนโลยี DNA marker ในการค้นหา gene ที่มีความเหมาะสมสำหรับการผลิตพ่อแม่พันธุ์ และเทคโนโลยีการผสมพันธุ์โดยใช้ระบบตัวผู้เป็นหมัน ในการพัฒนาสายพันธุ์ลูกผสม ที่มีศักยภาพในการเพิ่มผลผลิตและต้านทานโรคสูง ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาการใช้สารเคมีในการดูแลผลผลิตของเกษตรกร ซึ่งสอดคล้องกับหลักปฏิบัติตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ทท

2. ระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์อินทรีย์สำหรับผักเศรษฐกิจ

3. ข้อเสียของการใช้

3.1. การดัดแปลงDNAอาจส่งผลเสียต่อพืช เนื่องจากการดัดแปลงDNAอาจทำให้รสชาติของพืชเปลี่ยนไปได้ และอาจทำให้พืชบางชนิดโตช้าได้

3.2. อาจมีเมล็ดที่ไม่ดีปนมาด้วย เนื่องจากเครื่องไม่สามารถคัดแยกเมล็ดที่ดีได้100%ทำให้อาจมีเมล็ดที่ไม่ดีติดมาด้วย

4. ข้อดีของการใช้

4.1. ทนต่อโรคภัย เนื่องจากพืชนั้นได้ถูกดัดแปลงDNAทำให้เพืชทนต่อโรคต่างๆและทุกสภาพผิวที่ปลูก

4.2. พืชผักโตเร็ว เนื่องจากพืชถูกคัดมาอย่างดีและมีการดัดแปลงDNAทำให้พืชนั้นมีการเจริญเติบโตได้ดีกว่าพืชดั้งเดิม

4.3. ปลูกง่าย เนื่องจากเมล็ดนั้นถูกคัดสรรมาอย่งดีแล้วทำให้ง่ายต่อการปลูกและผักก็ไม่ตายอีกด้วย

5. วิธีปลูก

5.1. 1ให้จอบขุดดินให้เป็นหลุดแต่ละหลุมให้มีความลึกพอประมาณ

5.2. 2นำเมล็ดที่ซื้อมานำมาใส่ในแต่ละหลุมประมาณ2-3เมล็ด

5.3. 3รดน้ำให้มีความชุ่มฉ่ำและใส่ปุ๋ยลงไปและพวนดินอย่างสม่ำเสมอ

5.4. 4สังเกตการเจริญเติบโตของพืช เมื่อพืชโตพอแล้วก็สามารถนำไปขายได้