นวัตกรรม RENA-MEAL อาหารแช่แข็งสำหรับผู้ป่วยโรคไต

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
นวัตกรรม RENA-MEAL อาหารแช่แข็งสำหรับผู้ป่วยโรคไต by Mind Map: นวัตกรรม RENA-MEAL อาหารแช่แข็งสำหรับผู้ป่วยโรคไต

1. ด้านความรู้

1.1. ได้รู้เกี่ยวกับอาหารของผู้ป่วยโรคไต

1.2. ได้รู้ว่ามีอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคไต

1.3. ได้รู้ว่าสามารถช่วยชะลอการเสื่อมสลายของไตได้อีกด้วย

2. ทักษะ

2.1. การคำนวลคุณค่าทางการโภชนาการในการทำอาารของผู้ป่วย

3. ทฤษฏี

3.1. การแปรรูปอาหารของผู้ป่วยโรคไต