เครื่องฆ่าเชื้อระบบพ่นน้ำในแปลงผัก

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
เครื่องฆ่าเชื้อระบบพ่นน้ำในแปลงผัก by Mind Map: เครื่องฆ่าเชื้อระบบพ่นน้ำในแปลงผัก

1. ประโยชน์ในการใช้

1.1. ช่วยในการพ่นน้ำให้ผักอัตโนมัติและนำเวลาที่เหลือไปใช้ประโยชน์

2. ข้อควรระวังในการใช้

2.1. ควรระมับระวังในการให้น้ำกับผักเพราะอาจจะให้น้ำเยอะเกินไปจึงอาจทำให้ผักเน่าเสียได้

3. วิธีการใช้

3.1. ใช้ในการให้น้ำกับผักสวนครัวทั่วไป