โยเกิร์ตจากมะพร้าวอินทรีย์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
โยเกิร์ตจากมะพร้าวอินทรีย์ by Mind Map: โยเกิร์ตจากมะพร้าวอินทรีย์

1. ความรู้

1.1. ต้องมีความรู้ด้านเคมี การปรับแต่งสีเเละกลิ่นเพื่อให้มีความปลอดภัยเเละถูกหลักกการบริโภค

2. หากผูสร้างขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาระวิชา

2.1. จะทำให้เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคและบริษัทเสียหาย

3. ผลกระทบต่อผู้ใช้วัฒกรรม

3.1. มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณในการทำน้ำมะพร้าวขึ้นมาอย่างดีเเละมีคุณภาพสูงเกินราคาเเละให้ผู้บริโภคพอใจในสินค้า

4. ด้านความคิดสร้างสรรค์

4.1. การคิดสีและกลิ่นให้เหมาะแก่การเป็นโยเกิร์ตให้มีกลิ่นของมะพร้ามและหอม