Інтелектуальна картка Екологічна освіта і виховання

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Інтелектуальна картка Екологічна освіта і виховання by Mind Map: Інтелектуальна картка Екологічна освіта і виховання

1. Екологічна освіта

1.1. Концепція

1.1.1. Диференціація навчання

1.1.2. Наукове спрямування змісту

1.1.3. Доступність викладу матеріалу

1.1.4. Генералізація виховного процесу

1.1.5. Інтеграція знань про природу

1.2. Принципи

1.2.1. Глобальність

1.2.2. Високоморальність

1.2.3. Системність

1.3. Зміст

1.3.1. Навчальна діяльність

1.3.2. Позаурочна діяльність

1.3.2.1. Освітня

1.3.2.1.1. Навчальні заняття

1.3.2.2. Виховна

1.3.2.2.1. Екологічні ігри, естафети

1.3.2.2.2. Екскурсії

1.3.2.2.3. Агітаційна діяльність

1.4. Підсистеми

1.4.1. Формальна

1.4.1.1. Заклади освіти

1.4.1.2. Установи

1.4.2. Неформальна

1.4.2.1. Заклади культури

1.4.2.2. Родина

1.4.2.3. Сім"я

1.4.2.4. Заповідні об"єкти

1.5. Орієнтири

1.5.1. Критичне мислення

1.5.2. Розв"язування задач

1.5.3. Навички прийнятих рішень

1.6. Функції

1.6.1. Формує

1.6.1.1. Адекватні ек. уявлення

1.6.1.2. Ставлення до природи

1.6.1.3. Систуму умінь, навичок

1.6.1.4. Особистість учня

1.6.2. Інформативна

1.6.3. Комунікативна

2. Екологічне виховання

2.1. Принципи

2.1.1. Співпраці

2.1.2. Прогностичності

2.1.3. Міждисциплінарності

2.1.4. Теорії і практики

2.1.5. Безперервності

2.1.6. Єдності емоційного і інтелектуального сприймання

2.1.7. Звязку глобального, національного та краєзнавчого підходів

2.2. Виховання

2.2.1. Прийоми

2.2.2. Цільовий блок

2.2.2.1. Мета

2.2.2.2. Завдання

2.2.2.3. Принципи

2.2.2.4. Закономірності

2.2.3. Змістовний блок

2.2.3.1. Знання

2.2.3.2. Навички

2.2.3.3. Уміння

2.2.4. Технологічний блок

2.2.4.1. Методи

2.2.4.2. Форми виховної роботи

2.2.5. Результативний блок

2.2.5.1. Аналіз результатів

2.2.5.2. Постановка нових цілей

2.3. Завдання

2.3.1. Формування ек. знань

2.3.2. Любов до природи

2.3.3. Прагення примножувати природу

2.3.4. Формування вміння і навичок

2.4. Зміст

2.4.1. Ціннісне ставлення до

2.4.1.1. Людей

2.4.1.2. Себе

2.4.1.3. Суспільства

2.4.1.4. Природи

2.4.1.5. Праці

2.4.1.6. Природи

3. Екологічна культура

4. Екологічна етика

5. Екологічні знання

6. Екологічний світогляд

7. Екологічне мислення