HÀBITS BENEFICIOSOS PER A LA SALUT

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
HÀBITS BENEFICIOSOS PER A LA SALUT by Mind Map: HÀBITS BENEFICIOSOS PER A LA SALUT

1. DESCANS

1.1. PRODUEIX ADAPTACIONS EN EL NOSTRE COS

1.2. MILLORA EL NOSTRE RENDIMENT

2. NUTRICIÓ

2.1. ESTABLIR L'EQUILIBRI ENTRE DIETA I NECESSITATS

2.2. FONTS ENERGÈTIQUES

2.2.1. OBTENCIÓ DE L'ATP

2.2.1.1. VIA ANAIRÒBICA

2.2.1.1.1. VIA LÀCTICA

2.2.1.1.2. VIA ALÀCTICA

2.2.1.2. VIA AERÒBICA

2.3. UNA BONA ALIMENTACIÓ

2.3.1. EVITAR MENJAR MASSA CARN, ES PREFERIBLE MENJAR CARN BLANCA O PEIX

2.3.2. HIDRATACIÓ ENTRE MENJARS

2.3.3. EVITAR MENJAR MASSA DERIVATS CÀRNICS PERQUÈ CONTENEN UNA GRAN CONCENTRACIÓ DE GREIXOS SATURATS

2.3.4. EVITAR CONSUMIR MOLTS DERIVATS LÀCTICS. PREFERIBLE DESNATATS

2.3.5. REDUIR EL CONSUM DE DOLÇOS I MENJAR MÉS FRUITA

2.3.6. EVITAR ELS ALIMENTS FREGITS, MILLOR BULLITS O A LA PLANXA

2.3.7. COM A BEGUDA, ÉS PREFERIBLE L'AIGUA ABANS QUE L'ALCOHOL I BEGUDES GASEOSES

2.3.8. AUGMENTAR EL CONSUM DE VEGETALS I ALIMENTS RICS EN FIBRES

2.3.9. REDUIR EL CONSUM DE SAL

2.3.10. PROCURAR DE NO QUEDAR AMB LA SENSACIÓ D'ESTAR TIP

3. ESTIL DE VIDA ACTIU

3.1. EVITAR EL SEDENTARISME

3.1.1. HÀBITS PERJUDICIALS PER A LA SALUT

3.1.1.1. DOPATGE

3.1.1.2. DROGUES

3.1.1.3. HÀBITS POSTURALS INCORRECTES

3.2. REALITZAR EXERCICI FÍSIC O ACTIVITAT FÍSICA

3.3. BENEFICIS DE L'ACTIVITAT FÍSICA

3.3.1. BENEFICIS FÍSICS

3.3.2. BENEFICIS PSICOLÒGICS

3.4. CLASSIFICACIÓ DE LES ACTIVITATS FÍSIQUES

3.4.1. SEGONS EL MODEL DE PRÀCTICA

3.4.1.1. MODEL DE RENDIMENT REPETITIU

3.4.1.2. MODEL ECOLOGISTA

3.4.1.3. MODEL NARCICISTA O ESTÈTIC

3.4.1.4. MODEL ETNOMOTOR

3.4.1.5. MODEL MÍSTIC

3.4.1.6. MODEL ESCÈNIC

3.5. PLANIFICACIÓ

3.5.1. LES QUALITATS FÍSIQUES BÀSIQUES

3.5.1.1. RESISTÈNCIA

3.5.1.2. FORÇA

3.5.1.3. FLEXIBILITAT

3.5.1.4. VELOCITAT

3.5.2. PRINCIPIS DE L'ENTRENAMENT

3.5.2.1. PRINCIPI D'INDIVIDUALITAT

3.5.2.2. PRINCIPI DE L'ADAPTACIÓ

3.5.2.3. PRINCIPI DE LA PROGRESSIÓ

3.5.2.4. PRINCIPI DE LA CONTINUITAT

3.5.2.5. PRINCIPI DE L'ALTERNANÇA

3.5.2.6. PRINCIPI DE LA VARIACIÓ

3.6. ESTRUCTURA DELS ESPORTS

3.6.1. REGLAMENT

3.6.2. TÈCNICA

3.6.3. TÀCTICA

3.6.4. CONDICIÓ FÍSICA

3.6.5. FACTORS PSICOLÒGICS

4. HÀBITS HIGIÈNICS

4.1. LA NETEDAT DEL NOSTRE COS

4.2. PREVENCIÓ DE MALALTIES O ENPITJORAMENT DEL NOSTRE COS

4.2.1. PRIMERS AUXILIS

4.2.1.1. DECÀLEG DEL SOCORRISTA

4.3. HÀBITS SALUDABLES

4.3.1. ABANS DE REALITZAR ACTIVITAT FÍSICA

4.3.1.1. MENJAR 2H ABANS

4.3.1.2. ACTIVAR EL COS(EX: ESTIRAR)

4.3.1.3. REVISIONS MÈDIQUES

4.3.2. DURANT L'ACTIVITAT FÍSICA

4.3.2.1. REALITZAR L'ESFORÇ NECESSARI PER REALITZAR L'ACTIVITAT FÍSICA

4.3.2.2. HIDRATACIÓ

4.3.3. DESPRÉS DE L'ACTIVITAT FÍSICA

4.3.3.1. CONSUMICIÓ DE GLUCOSA

4.3.3.2. HIGIENE PERSONAL

4.4. FISIOLOGIA DEL SISTEMA MUSCULAR

4.4.1. ESTRUCTURA DELS MÚSCULS

4.4.1.1. TENDÓ

4.4.1.2. VENTRE MUSCULAR

4.4.2. TIPUS DE MÚSCULS

4.4.2.1. SEGONS EL TIPUS DE TEIXIT MUSCULAR

4.4.2.1.1. MÚSCULS ESQUELÈTICS

4.4.2.1.2. MÚSCULS LLISOS

4.4.2.1.3. MÚSCULS CARDÍACS

4.4.2.2. SEGONS EL TIPUS DE MOVIMENT

4.4.2.2.1. AGONISTES

4.4.2.2.2. ANTAGONISTES

4.4.2.2.3. FIXADORS

4.4.3. LA CONTRACCIÓ MUSCULAR

4.4.3.1. ISOMÈTRICA

4.4.3.2. ISOTÒNICA