Типи синтаксичного зв'язку слів у словосполученні

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Типи синтаксичного зв'язку слів у словосполученні by Mind Map: Типи синтаксичного зв'язку слів у словосполученні

1. Узгодження

1.1. вид підрядного зв'язку, за якого форми словозміни залежного слова повністю або частково упо­дібнюються до форм стрижневого (головного) слова.

1.1.1. повне

1.1.1.1. якщо всі можливі форми залежного слова уподібнюються фор­мам головного.

1.1.2. неповне

1.1.2.1. формам стрижневого (головного) слова уподібнюються не всі можливі форми залежного, а тільки їх частина.

2. Керування

2.1. тип підрядного зв’язку, за якого головне слово потребує від залежного певної відмінкової форми, що залишається постійною за будь-якої зміни головно­го слова.

2.1.1. сильне

2.1.2. слабке

2.1.3. напівслабке

3. Прилягання

3.1. тип підрядного зв’язку, за якого залежне слово, будучи незмінним, граматично не виявляє своєї залежності від головного слова словосполучення, а по­в’язується з ним лише за змістом.

4. Кореляція

4.1. тип підрядного зв’язку в іменниково-іменникових словосполученнях, що виявляється в дублюванні одним іменником флексії іншого для реалізації апозитивних відношень між прикладкою і означуваним словом,що виражаються узгодженням у відмінку.

5. Іменне прилягання

5.1. якщо між компонентами словосполучення означальні чи обставинні відношення, то це не КЕРУВАННЯ, а ІМЕННЕ ПРИЛЯГАННЯ.