LA LITERATURA DELS TROBADORS

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
LA LITERATURA DELS TROBADORS by Mind Map: LA LITERATURA DELS TROBADORS

1. ELS TROBADORS I ELS TROBARITZ

1.1. POESIA TROBADORESCA

1.1.1. És la primera mostra d'expressió literària en llengua romàntica, nascuda al Sud de França del segle XI.

1.1.2. Era una poesia lírica, és a dir, cantada, acompanyada de música profana (no religiosa)

1.1.3. Era culta, requeria una alta exigència formal mètrica i estilística.

1.1.4. S'escrivia en una llengua artificial, basada en el provençal.

1.2. EL PROVENÇAL

1.2.1. Va convertir-se en una llengua literària de gran prestigi utilitzada per francesos, catalans o italians.

1.2.2. Es coneixen més de 350 trobadors.

1.3. EL TROBADOR

1.3.1. Era un poeta de la cort que componia i cantava en provençal.

1.3.2. No era ni poeta ni joglar.

2. L'AMOR CORTÈS

2.1. Significa 'amor pur'

2.2. Idealització de la dama

2.2.1. La dama normalment estava casada i amb les millors qualitats.

2.2.2. El trobador canta a una dama idealitzada.

2.2.3. En el poema la dama és anomenada amb un senyal (pseudònim)

2.3. Personatges

2.3.1. Amor adúlter.

2.3.2. Triangle amorós: el trobador, l'esposa del senyor, el marit enganat i els espies.

2.4. Actitud de vassallatge

2.4.1. Actitud de súplica i de voluntat de servei.

2.5. Sofriment

2.5.1. Pot dur al sofriment i dolor més extrems, fins i tot la mort o bé, la joia més completa.

3. ELS GÈNERES TROBADORESCOS

3.1. Gènere anomenat CANÇÓ

3.2. Altres gèneres:

3.2.1. Sirventès

3.2.1.1. Podia ser d'atac personal o bé de defensa, atac d'un país o política determinats.

3.2.2. Plany

3.2.2.1. Lament per la mort d'un personatge.

3.2.3. Debat poètic

3.2.3.1. Discussió entre dos trobadors.

3.2.4. Pastorel·la

3.2.4.1. Diàleg amorós entre el trobador i una pastora.

3.2.5. Alba

3.2.5.1. Narració de la separació de dos amants a l'alba.

3.2.6. Viadera

3.2.6.1. S'inspira en la cançó popular paral·elística

4. ELS TROBADORS CATALANS

4.1. PRINCIPALS TROBADORS CATALANS

4.2. Guillem de Berguedà

4.3. Guillem de Cabestany

4.4. Cerverí de Girona

4.5. DESPRÉS DE MOLTA FORTUNA ARRIBA

4.6. Ausiàs March

4.7. SEGLE XIV (poesia culta en català amb provençalismes)

4.8. Jordi de Sant Jordi

4.9. Andreu Febrer

4.10. Gilabert de Pròixita