Felvilágosodás

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Felvilágosodás by Mind Map: Felvilágosodás

1. Rousseau

1.1. "Vissza a természethez"

1.2. polgári szabadság jogok

1.3. nincs magántulajdon

2. Locke

2.1. természetes egyenlőség tanítása

2.2. NÉPFELSÉG ELVE

2.2.1. minden hatalomnak a néptől kell erednie

3. Enciklopédia

3.1. az összes tudományt részetesen tárgyaló mű

4. természettudományok fejlődése

4.1. elektromosság

4.2. első higanyos mérő

5. három rendre való tagolódás

5.1. papság

5.2. nemesség

5.3. azok a kik politikai jogokkal nem igazán rendelkeztek (98%)