Cebirsel İfadeler

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Cebirsel İfadeler by Mind Map: Cebirsel İfadeler

1. Benzer Terim

1.1. Katsayı

1.2. Terim

1.3. Benzer Terimlerde Toplama ve Çıkarma

2. Cebirsel İfadelerin Modellenmesi

3. Sayı ve Şekil Örüntüleri

3.1. Genel Terim

3.2. Genel Kural

3.3. "n" Harfi