Skaudijuhi silmad särama =>2 põhisuunda

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Skaudijuhi silmad särama =>2 põhisuunda by Mind Map: Skaudijuhi silmad särama =>2 põhisuunda

1. (PROGRAMM) Käsiraamat ja toetav materjal

1.1. Skaudioskuste kohta info, kes on vastutavad-juhendajad

2. (E4) Koolitus: Suhtlemine lapsevanematega

2.1. Samuti vaimse tervise koolitus

3. TOETAVAD EESMÄRGID:

3.1. (SIIM, SUHTLUS, MARIANNE, KATA, PROGRAMM, RAGNAR, E4, SANDER) 2 in igas töögrupis

3.2. (SANDER-ANNIKA) Safe from Harm

3.2.1. Abiks ESÜ Usaldusisikud Kristiina Kongo ja Sirje Pool

3.3. (MARIANNE) Mõtetest tegudeni selle kriteeriumiga, et suurem tõenäosus neil kes teevad koos teise üksusega ürituse

3.4. (SIIM, SUHTLUS, MARIANNE, KATA, PROGRAMM, RAGNAR, E4, SANDER) Töövoog = Töökuulutused (kodulehele), Fb grupp olemas

3.5. (SUHTLUS) Teha skaudijuhi profiil (Tom, tööab/ õpib, 1h nädalas teeb koondust)

3.6. GSAT - Ragnar tahab teha

3.7. Arengukava (SIIM)

3.8. (PROGRAMM, SUHTLUS) Ürituste turundus + präänik

3.9. (E4) 10 uut noorsootöötaja kutse omanikku/ laagrikasvatajat

3.10. (MAJANDUSJUHT, MONZA) Lisarahastus 40 000€

3.11. (SIIM) ESÜ 25

3.12. (SANDER) HoC juhend

4. Kuidas saada olemasolevate silmad särama? (Skaudijuhtide heaolu)

4.1. (KATA) Vaderlus/ Toetamine (NOORTEKOGU: sama!)

4.1.1. (WALTZ) SKM kogu?

4.1.2. Kaardistame kui palju on skaudijuhte ehk paljud vajavad vaderit

4.1.3. vajadusel põrgatatakse juhatusele/kontorile

4.2. (SIIM) Juhatus nähtavamaks (NOORTEKOGU: sama!)

4.2.1. Noortekogul alati juhatuse tutvustus

4.2.2. Millega juhatus tegeleb?

4.2.3. See üksus kelle mõni juht ei ole juhatuses on infosulus

4.2.4. Avatud juhatuse koosolekud

4.3. (SIIM) X kontori töötundi aastas igale üksusele

4.4. (KATA) Üritused

4.4.1. "Juhtide eri" nii eriüritused kui ürituste sees

4.4.2. (SANDER) Juhtide reis välismaale

4.4.2.1. NOORTEKOGU: Rohkem infot-reklaami välisürituste kohta (Gerli)

4.4.3. Väikesaar üle aasta

4.4.4. Kui tunnustatakse korraldusmeeskonda siis tänada ka juhte, kes tulid oma noortega laagrisse

4.5. (SUHTLUS) Kogume elamusi (mis panevad sinul silmad särama)

4.6. (KATA) Aasta uustulnuki tiitel

4.7. majandustarkvara (digitaalne kuluaruanne, e-arved jne)

4.8. (RAGNAR) IT

4.8.1. NOORTEKOGU: Mõtetest tegudeni, Noorte Tegijate Klubi

4.8.2. toimiv andmebaas

4.8.3. koduleht

4.8.3.1. Praktiline kasulik rubriik

4.8.4. skaudipood - ladu moodul

4.8.5. Äpp

4.9. (JÄÄB VASTUTAJATA) Skaudijuhi elutsükkel (et oleks süsteem alates noorest, salgajuhist, lpk juhist, maleva juhatusest, maleva juhist, juhatuse liikme, -esimehe, peaskaudini välja)

4.9.1. (E4) koolitused

4.9.2. NOORTEKOGU: 26+ vanusel võiks olla ka mingi hea nimetus mitte praegune

4.10. (SIIM) Kiired vastused / lahendused

4.10.1. kuupäev mis on tähtaeg KIRJA!

4.11. (MARIANNE) Üksuste finantsid

4.11.1. (MONZA( Lisarahastuse leidmine

4.12. (PROGRAMM) Rändurite klubid toimima (eemale jäänud skaudid tagasi)

5. Kuidas leida uusi skaudijuhte?

5.1. (E4 & KATA) Meistriklassi praktika salgas

5.1.1. igale lõpetajale Käsiraamat

5.2. (E4 & SUHTLUSJUHT) UVT jätkamine ja TURUNDUS

5.2.1. NOORTEKOGU: Uutele UVT! Turundust, reklaami rohkem, nähtavust rohkem.

5.3. (SIIM & KONTOR) Mõju-uuringu tulemus (reklaamida)

5.4. Lapsevanemad

5.4.1. (KONTOR & E4) Personaalne kiri UVT kohta

5.4.2. (MONZA) Selgitustöö juhtidele

5.4.3. (PROGRAMM & [LIIS]) Üritus lapsevanematele (nt Isadepäeva matk)

5.5. Noored, kes ei taha hetkel olla juhid

5.5.1. Eeskuju (rõõmus juhib ees)!

5.5.2. (KATA) Ettepanek üksuse juhtidele - küsige noortelt otse (praktika näitab, et toimib)

5.5.2.1. NOORTEKOGU: Pakkuda rohkem võimalusi

5.5.3. Ei tunne, et oleks tuge

5.5.3.1. NOORTEKOGU: Kes on meie tugi/vader?

5.5.4. (KATA) NOORTEKOGU: Skaudijuhi töövari

5.6. Suvakad - inimesed tänavalt - skautlusest võõrad

5.6.1. (PROGRAMM) ERNA

5.6.2. (SUHTLUS) Tutvustusüritused

5.6.2.1. Noortekogu: Oleks vaja eraldi inimest (Oleg)

5.6.2.2. Tutvustustiim 5-6 inimest

5.6.3. (SUHTLUS) Turundus

5.6.3.1. Asenduskodude projekt

5.6.3.2. Lastesaated - avalikkus

5.6.3.3. Üleskutsete sari FBs

6. (MONZA) ALUSTAVA JUHI TOETAMINE

6.1. Käsiraamat

6.2. Materjal

6.3. Vader (nii üksuse sees kui üksuse väljapoolt)

6.4. Huvi tundmine (kuidas sul läheb)

6.5. Meistriklass

6.5.1. (E4) korraldab, et keegi helistaks üksuste juhid läbi - VADERID?

6.6. Skautlus 2 uude maakonda