Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Chí Phèo by Mind Map: Chí Phèo

1. I. Tìm hiểu chung

1.1. * Tác giả

1.1.1. Là 1 trong 9 tác gia của Văn Học Dân Tộc

1.1.2. Đỉnh cao của dòng văn xuôi hiện thực

1.1.3. Đối tượng ngòi bút nhà văn hướng tới

1.1.3.1. Nông dân

1.1.3.2. Tri thức

1.1.3.3. => Là những tầng lớp phải chịu nhiều thiếu thốn, đói, thiếu miếng ăn

1.1.4. Phong cách: giọng văn sắc lạnh, mỉa mai

1.1.4.1. => Nhưng ẩn bên trong là sự ấm áp của chủ nghĩa nhân đạo

1.1.5. Biệt tài: Giỏi đi sâu vào diễn biến tâm lý nhân vật

1.2. * Tác phẩm

1.2.1. Kiệt tác của Văn Học Việt Nam

1.2.2. Tác phẩm ban đầu có tên là "Cái lò gạch cũ" -> sau đó nhà xuất bản Đời Mới đã đổi thành "Đôi lứa xứng đôi" -> Nhà văn không hài lòng với cảnh đổi này nên cuối cùng đã đổi lại tên là " Chí Phèo" mà tới bây giờ vẫn còn được biết đến và sử dụng

1.2.3. Chí Phèo - điển hình cho những người nông dân khốn cùng trước CMT8

2. II. Phân tích

2.1. 1. Bị kịch bị bỏ rơi

2.1.1. - Địa điểm: Cái lò gạch cũ:

2.1.1.1. Nơi ít người qua lại

2.1.1.2. Cánh đồng sương trắng

2.1.1.3. => Chí Phèo là 1 sản phẩm: BỊ CHỐI TỪ

2.1.1.4. ==> Cuộc đời hắn từ đây được " GIáo dục " bởi bàn tay sô phân

2.2. 2. Bi kịch tha hóa

2.2.1. " Tha ": người khác

2.2.2. " Hóa ": biến đổi

2.2.3. => Tha hóa: là quá trình biến đổi của một con người, nhưng trong câu chuyện Chí Phèo tha hóa theo cách hiểu tiêu cực

2.2.4. Chí Phèo: được nuôi dưỡng bởi những người nông dân ' lương thiện'

2.2.4.1. -> Lớn lên: Chí Phèo là 1 người nông dân 'lương thiện'

2.2.5. Nguyên nhân khiến cho Chí Phèo tha hóa như vậy:

2.2.5.1. Gián tiếp:Cơn ghen của Bá Kiến

2.2.5.2. Trực tiếp:"Nhà tù" Thực dân

2.2.5.2.1. Nhà tù vốn có chức năng

2.2.6. Sự tha hóa của Chí Phèo

2.2.6.1. * Nhân hình

2.2.6.1.1. Cái đầu trọc lóc

2.2.6.1.2. Cái răng cạo trắng hớn

2.2.6.1.3. Những hình xăm trên khăp cơ thể

2.2.6.2. * Nhân tính

2.2.6.2.1. Uống rượu say khướt

2.2.6.2.2. Vác dao đến đòi nợ nhà Bá Kiến

2.2.6.2.3. Rạch mặt ăn vạ

2.2.6.3. => Biểu hiện của 1 thằng lưu manh

2.2.7. Từ kẻ côn đồ thành con quỷ dữ

2.2.7.1. Nguyên nhân

2.2.7.1.1. Bá kiến - con cáo già của làng Vũ Đại

2.2.7.1.2. -> Biến 1 kẻ rất hận mình => trở thành công cụ đòi nợ, giết người cho lão

2.2.7.2. Sự tha hóa của Chí Phèo

2.2.7.2.1. * Nhân hình

2.2.7.2.2. * Nhân tính

2.2.7.2.3. ==> Hắn là 1 CON QUỶ DỮ

2.2.8. Kết luận

2.2.8.1. Hành trình tha hóa của Chí Phèo là 1 cú trượt dài, từ 1 anh nông dân lương thiện, thành lưu manh rồi trở thành 1 con quỷ dữ.

2.2.8.2. Tất cả đều xuất phát từ bộ máy giai cấp thống trị, từ xã hội ăn thịt người, từ đồng tiền đã đẩy Chí Phèo vào con đường không lối thoát

2.2.8.3. Chí Phèo mồ côi không có tài sản và thứ tài sản hắn bán cho cái xã hội ấy là nhân hình, nhân tính thậm chí là cả nhân phẩm

2.2.8.4. Chí Phèo chính là kẻ nông dân khốn khổ nhất, bần cùng nhất trong giai đoạn văn học trước năm 1945