Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Chí Phèo by Mind Map: Chí Phèo

1. Tác giả

1.1. Nam Cao

1.1.1. 1 trong 9 tác gia của VHDT

1.1.2. Đỉnh cao của văn xuôi hiện thực

1.1.3. đối tượng hướng tới

1.1.3.1. nông dân

1.1.3.2. tri thức

1.1.4. phẩm chất

1.1.4.1. giọng văn sắc lạnh, mỉa mai

1.1.4.2. ẩn bên trong là ấm áp của chủ nghĩa nhân đạo

1.1.5. biệt tài

1.1.5.1. giỏi đi sâu vào diễn biến tâm lí nhân vât.

2. Khái quát

2.1. Kiệt tác của VHVN

2.2. Điển hình cho người nông dân khốn cùng trước CMT8

2.3. Ban đầu có tên

2.3.1. Cái lò gạch cũ

3. Đôi lứa xứng đôi

4. Chí Phèo

5. Bi kịch bị bỏ rơi

5.1. Địa điểm

5.1.1. Cái lò gạch cũ

5.1.1.1. Nơi ít người qua lại

5.1.1.2. giữ cánh đồng sương trắng

6. Chí phèo là 1 sản phẩm

6.1. BỊ CHỐI TỪ

6.1.1. Cuộc đời đc giáo dục bởi bàn tay số phận

7. Bi kịch tha hoa

7.1. Từ người nông dân lương thiện thành kẻ lưu manh, côn đồ

7.1.1. Được nuôi dưỡng thành nông dân lương thiện

7.1.1.1. Nguyên nhân

7.1.1.1.1. Cơn ghen Bá Khiến

7.1.1.1.2. Nhà tù thực dân

7.1.1.2. Sự tha hóa

7.1.1.2.1. Nhân hình

7.1.1.2.2. Nhân tính

7.2. Kẻ côn đồ thành con quỷ dữ

7.2.1. Nguyên Nhân

7.2.1.1. Bá Kiến lưu manh

7.2.1.1.1. Biến kẻ hạn mình thành tay sai

7.2.2. Sự tha hóa

7.2.2.1. Nhân hình: Gương mặt vằn vện

7.2.2.1.1. không tuổi, giống 1 con vật

7.2.2.2. Nhân tính

7.2.2.2.1. Không lúc nào tỉnh táo

7.2.2.2.2. Say triền miên

7.2.2.2.3. Chửi

7.2.2.2.4. Hắn không ý thưc được việc mình làm trong lúc say

7.2.2.2.5. Phá tan bao cơ ngơi, hạnh phúc