Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Chí Phèo by Mind Map: Chí Phèo

1. Tác giả : Nam Cao

1.1. Vị trí

1.1.1. 1 trong 9 tác gia của văn học Việt Nam

1.1.2. Là 1 đỉnh cao của dòng văn học hiện thực

1.2. Đối tượng ngòi bút hướng tớ

1.2.1. Nông dân

1.2.2. Tri thức

1.2.2.1. ĐÓI - MIẾNG ĂN

1.3. Phong cách

1.3.1. Giọng văn sắc lạnh, mỉa mai

1.3.1.1. Những ẩn bên trong là sự ấm áp của chủ nghĩa nhân đạo

1.3.2. Biệt tài: Giỏi đi sâu vào diễn biến tâm lí nhân vật

2. Tác phẩm

2.1. Là 1 kiệt tác văn học VN

2.2. Tên tác phẩm ban đầu

2.2.1. 1. Cái lò gạch cũ

2.2.2. 2. Đôi lứa xứng đôi

2.2.3. 3. Chí phèo

2.3. Là điển hình cho những người nông dân khốn cùng trước cách mạng T8

3. Bi kịch bị bỏ rơi

3.1. Chí Phèo bị bỏ rơi ở lò gạch cũ

3.1.1. Nơi ít người qua lại

3.1.2. Cánh đồng sương trắng

3.1.2.1. Chí Phèo bị xám ngắt

3.1.2.1.1. Chí Phèo là 1 sản phẩm bị chối từ

4. Bi kịch tha hóa

4.1. Chí phèo được nuôi dưỡng bởi những người nông dân lương thiện

4.1.1. Lớn lên và trở thành 1 người lương thiện

4.2. Nguyên nhân tha hóa

4.2.1. Cơn ghen của Bá Kiến

4.2.2. Nhà tù thực dân

4.2.2.1. Bản chất XH

4.2.2.2. Chức năng

4.2.2.2.1. Giam giữ kẻ có tội

4.2.2.2.2. Cải tạo chức năng

4.3. Chí Phèo sau khi ra tù trờ thành 1 côn đồ, lưu manh

4.3.1. Hệ quả

4.3.1.1. Nhân hình

4.3.1.1.1. Cái đầu trọc lốc

4.3.1.1.2. Cái răng cạo trắng hớn

4.3.1.1.3. Những hình xăm

4.3.1.2. Nhân tính

4.3.1.2.1. Uống rượu say khướt

4.3.1.2.2. Vác dao đến đòi nợ Bá Kiến

4.3.1.2.3. Rạch mặt ăn vạ

4.4. Từ 1 tên lưu manh trở thành 1 con quỷ

4.4.1. Nguyên nhân

4.4.1.1. Bá Kiến

4.4.1.1.1. Con cáo già của làng Vũ Đại

4.4.2. Sự tha hóa của Chí Phèo

4.4.2.1. Nhân hình

4.4.2.1.1. Gương mặt vằn vẹn những vết rách

4.4.2.2. Nhân tính

4.4.2.2.1. Không còn lúc nào tình táo

4.4.2.2.2. Ăn, ngủ trong cơn say

4.4.2.2.3. Chửi

4.4.2.2.4. Hắn không còn ý thức được những gì hắn làm trong lúc say