Get Started. It's Free
or sign up with your email address
CHÍ PHÈO by Mind Map: CHÍ PHÈO

1. Tác giả

1.1. Nam Cao

1.1.1. 1917-1951

1.1.2. Vị trí

1.1.2.1. 1trong 9 tác gia của văn học dân tộc

1.1.2.2. Đỉnh cao của dòng văn học hiện thực

1.1.3. Đối tượng ngòi bút hướng tới

1.1.3.1. Nông dân

1.1.3.2. Tri thức

1.1.4. Phong cách

1.1.4.1. Giọng văn sắc lạnh mỉa mai

1.1.4.2. Ẩn chứa bên trong là sự ấm áp của chủ nghĩa nhân đạo

1.1.4.3. Biệt tài: Giỏi đi sâu vào diễn biến tâm lý nhân vật

2. Tác phẩm

2.1. Kiệt tác của văn học Việt Nam

2.2. Quy trình đổi tên tác phẩm

2.2.1. Cái lò gạch cũ

2.2.1.1. Đôi lứa xứng đối

2.2.1.1.1. Chí Phèo

2.3. Điển hình cho người nông dân khốn cùng trước CMT8

3. Bi kịch bị bỏ rơi

3.1. Địa điểm

3.1.1. Cái lò gạch cũ

3.1.1.1. Nơi ít người qua lại

3.1.1.2. Cánh đồng sương trắng

3.1.1.3. Khi tìm thấy Chí Phèo đã xám ngắt

3.2. Chí phèo là 1 sản phẩm bị chối từ

3.3. Cuộc đời hắn từ đây được giáo dục bởi bàn tay xã hội

4. Bi kịch tha hóa

4.1. "tha" là người khác; "hóa" là biến đổi. Như vậy sự thay đổi thành con người tiêu cực, xấu xa

4.2. Chí Phèo được nuôi dưỡng bởi những người nông dân lương thiện

4.2.1. Lớn lên phải trở thành 1 người nông dân lương thiên

4.3. Nguyên nhân tha hóa

4.3.1. Cơn ghen của Bá Kiến(gián tiếp)

4.3.2. Nhà thù Thực Dân(trực tiếp)

4.3.2.1. Chức năng

4.3.2.1.1. Giam giữu kẻ có tội

4.3.2.1.2. Cải tạo, giáo dục

4.3.2.1.3. Cải tạo ngược

4.3.2.2. Chí Phèo sau khi đi tù trở thành 1 thằng côn đồ

4.4. Sự tha hóa của Chí Phèo

4.4.1. Biểu hiện của 1 thằng lưu manh

4.4.1.1. Nhân hình

4.4.1.1.1. Cái đầu trọc lốc

4.4.1.1.2. Cái răng cạo trắng hớn

4.4.1.1.3. Những hình xăm

4.4.1.2. Nhân tính

4.4.1.2.1. Uống rượu say khướt

4.4.1.2.2. Vác dao đến đòi nợ nhà Bá Kiến

4.4.1.2.3. Rạch mặt ăn vạ

4.5. Từ kẻ côn đồ thành con quỷ dữ

4.5.1. Nguyên nhân

4.5.1.1. Bá Kiến

4.5.1.1.1. Con cáo già của làng Vũ Đại

4.5.1.1.2. Biến 1 kẻ rất hận mình thành 1 công cụ đòi nợ giết người

4.5.2. Sự tha hóa của Chí Phèo

4.5.2.1. Nhân hình

4.5.2.1.1. Gương mặt vằn vện những vết rạch

4.5.2.2. Nhân tính

4.5.2.2.1. Không còn tỉnh táo

4.5.2.2.2. Chửi

4.5.2.2.3. Hắn không ý thức được những việc hắn đã làm trong lúc say

4.5.2.3. CON QUỸ DỮ

4.6. Hành trình tha hóa của Chí Phèo là 1 vết trượt dài

4.6.1. Xuất phát từ

4.6.1.1. Bộ máy giai cấp thống trị

4.6.1.2. Xã hội ăn thịt

4.6.1.3. Sức mạnh của đồng tiền

4.6.2. Chí Phèo bán cho xã hội

4.6.2.1. Nhân hình

4.6.2.2. Nhân tính

4.6.2.3. Nhân phẩm

4.6.3. Là kẻ nông dân khốn khổ nhất, bần cùng nhất trong văn học giai đoạn trước 1945