Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
CHÍ PHÈO by Mind Map: CHÍ PHÈO

1. Tác Giả

1.1. Nam Cao

1.1.1. Vị trí

1.1.1.1. 1 trong 9 tác gia của Văn Học Dân Tộc

1.1.1.2. Ông là một đỉnh cao trong dòng Văn Xuôi Hiện Thực

1.1.2. Đối tượng

1.1.2.1. Thường viết về tầng lớp: đói miếng ăn

1.1.2.1.1. Nông Dân

1.1.2.1.2. Tri thức

1.1.3. Phong cách

1.1.3.1. Giọng văn sắc lạnh, mỉa mai nhưng ẩn bên trong là sự ấm áp của chủ nghĩa nhân đạo

1.1.3.2. Biệt tài: giỏi đi sâu vào diễn biến tâm lý nhân vật

2. Tác Phẩm

2.1. Ban đầu có tên : CÁI LÒ GẠCH CŨ

2.1.1. Nhằm câu khách lấy lợi nhuận, NXB Đời Mới đã đổi thành: ĐÔI LỨA XỨNG ĐÔI

2.1.1.1. Nhưng do cái tên mới không phù hợp những gì mà Nam Cao muốn truyền tài => Đổi thành : CHÍ PHÈO

2.2. Kiệt tác của Văn Học Việt Nam

2.3. Hình ảnh Chí Phèo là hình ảnh điển hình cho người nông dân khốn cũng trước Cách Mạng Tháng 8

3. Bi kịch bị bỏ rơi

3.1. Từ lúc sinh ra đã bị bỏ rơi tại lò gạch cũ - nới ít người qua lại => Chí Phèo xám ngắt

3.1.1. Chí Phèo là một SẢN PHẨM BỊ CHỐI TỪ

3.1.1.1. Cuộc đời hắn bị giáo dục bởi bàn tay của số phận

4. Bi kịch tha hóa

4.1. Từ lương thiện thành lưu manh

4.1.1. Được nuôi dưỡng bởi nông dân lương thiện => Lương thiện

4.1.1.1. Cuộc đời bị tha hóa => tiêu cực

4.1.2. Nguyên nhân

4.1.2.1. Cơn ghen của Bá Kiến

4.1.2.2. Nhà Từ Thưc dân

4.1.2.2.1. Với chức năng là cải tạo từ xấu => tốt nhưng lại phản tác dụng

4.1.3. Sự thay đổi

4.1.3.1. Nhân hình

4.1.3.1.1. Đầu trọc lóc

4.1.3.1.2. Răng trắng hớn

4.1.3.1.3. Những hình xăm

4.1.3.2. Nhân tính

4.1.3.2.1. Ướng rượu say khướt

4.1.3.2.2. Cầm dao đến đòi nợ Bá Kiến

4.1.3.2.3. Rạch mặt ăn vạ

4.2. Từ lưu manh trở thành con quỷ dữ

4.2.1. Nguyên nhân

4.2.1.1. Bá Kiến

4.2.1.1.1. Con cáo già Làng Vũ Đại

4.2.1.1.2. Bằng lời lẽ và đầu óc của mình

4.2.2. Sự thay đổi

4.2.2.1. Nhân hình

4.2.2.1.1. Mặt vằn vẹn những vết rách

4.2.2.2. Nhân tính

4.2.2.2.1. Say triền miên, không còn tỉnh táo

4.2.2.2.2. Chửi liên miên

4.2.2.2.3. Không ý thức được việc làm lúc say