Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Chí Phèo by Mind Map: Chí Phèo

1. Tác Giả : Nam Cao

1.1. Nam Cao là một trong chín tác gia của VHDT

1.2. Ông là đỉnh cao của dòng văn học hiện thực

1.3. Đối tượng mà ngòi bút hướng tới

1.3.1. Nông dân

1.3.2. Tri thức

1.4. P/C : Giọng sắc lạnh, mỉa mai

1.4.1. => Nhưng ẩn bên trong là sự ấm áp của chủ nghĩa nhân đạo biệt tài. Giỏi đi sâu vào diễn biến tâm lý

2. Tác Phẩm:

2.1. Kiệt tác của Văn học Việt Nam

2.2. Tác phẩm ban đầu có tên : Cái lò gạch cũ -> Nhà xuất bản đời mới -> Đôi lứa xứng đôi -> Chí Phèo

2.3. Chí Phèo - điển hình của hai người nông dân thấm cùng trước cách mạng tháng 8

3. Bi kịch của Chí Phèo bị bỏ rơi

3.1. - Địa điểm : Cái lò gạch cũ

3.1.1. Là nơi ít người qua lại

3.1.2. Cánh đồng sương trắng

3.2. Chí Phèo là một sản phẩm bị chối từ

3.2.1. Từ đây bị giáo dục bởi bàn tay số phận

4. Bi kịch bị tha hóa

4.1. Chí phèo được nuôi dưỡng bởi những người nông dân lương thiện -> Lớn lên là một con người lương thiện

4.2. Nguyên nhân :

4.2.1. Cơn ghen của Bá Kiến đã đẩy Chí Phèo vào nhà tù thực dân.

4.2.1.1. Nhà tù thực dân có chức năng là

4.2.1.1.1. Giam giữ kẻ có tội

4.2.1.1.2. Cải tạo và giáo dục

4.2.1.2. Cải tạo ngược

4.2.1.2.1. Xã hội thực dân thối nát

4.2.1.3. => Chí Phèo khi ra tù trở thành côn đồ

4.3. Sự tha hóa của Chí Phèo

4.3.1. Nhân hình

4.3.1.1. Cái đầu trọc lốc

4.3.1.2. Cái răng trắng hớn

4.3.1.3. Những hình xăm

4.3.2. Nhân tính

4.3.2.1. Uống rượu say khướt

4.3.2.2. Vác dao đến đòi nợ Bá Kiến

4.3.2.3. Rạch mặt ăn vạ

5. Từ kẻ côn đồ trở thành con quỷ dữ

5.1. Nguyên nhân

5.1.1. Bá Kiến -> Con cáo già làng vũ đại -> Biến kẻ hận mình -> thành công cụ đòi nợ giết người của Bá Kiến

5.1.2. Sự tha hóa của Chí Phèo

5.1.2.1. Nhân hình : Gương mặt vằn vặn những vết rạch -> không tuổi -> giống một con vật

5.1.2.2. Nhân tính : Không còn lúc nào tỉnh táo

5.1.2.2.1. Triền miên trong những cơn say

5.1.2.2.2. Chửi