Bách khoa Quốc tế

Chương trình đào tạo quốc tế - Trường ĐH Bách khoa (ĐHQG-HCM)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Bách khoa Quốc tế by Mind Map: Bách khoa Quốc tế

1. Bậc Đại học

1.1. Chương trình Chất lượng cao, Tiên tiến

1.2. Chương trình Liên kết Quốc tế

1.3. Chương trình Tăng cường Tiếng Nhật

1.4. Chương trình Kỹ sư Việt – Nhật

2. Bậc Sau Đại học

2.1. Chương trình Thạc sĩ Chất lượng cao

2.2. Chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh Tư vấn Quản lý Quốc tế MBA-MCI

2.3. Chương trình Double Degrees