SOFTVER(operativni sistem)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
SOFTVER(operativni sistem) by Mind Map: SOFTVER(operativni sistem)

1. usluzni programi

1.1. olaksavaju korisnicima pojedine poslove koji se cesto obavljaju

1.1.1. (na primer)-pravi rezervnu kopiju i vracanje podataka(Backup and Restore)

1.1.2. kompresija fajla-smanjuje velicinu fajla u cilju lakseg prenosa i boljeg skladistenja podataka (WimZip and WinRan)

2. aplikacioni (korisnicki) programi

2.1. to je softver koji sluzi za resavanje odredjenih problema i obavljanje poslova

2.1.1. to su programi za:

2.1.1.1. -pisanje i obradu teksta(Microsoft word,Notepad)

2.1.1.2. -rad sa tebelama(Microsoft Excel)

2.1.1.3. -prezentacije(MS PowerPoint)

2.1.1.4. -crtanje(Paint,Carel Draw...)

3. operativni sistem

3.1. je veza izmedju hardvera i korisnika(interfejs)

3.1.1. nalazi se na hard disku(u romu se nalaze najvazniji delovi operativnog sistema)

3.2. funkcije operativnog sistema:

3.2.1. upravlja ulazno izlaznim uredjajima

3.2.2. upravlja memorijom

3.2.3. upravlja procesorom

3.2.4. upravlja podacima i programima

3.2.5. kontrola funkcije(ukljucujuci otkrivanje i uklanjane gresaka)

3.3. prema broju programa operativni sistem deli se na:

3.3.1. monoprogramske

3.3.1.1. omogucavaju da racunar drzi i izvrsava samo jedan program

3.3.2. multiprogramske

3.3.2.1. omogucavaju da se u centralnoj memoriji racunar nalazi vise programa istovremeno

3.4. prema broju koriznika os smo podelili na:

3.4.1. jednokorisnicke

3.4.1.1. namenjen je za rad jednog korisnika i optimizaciju rada

3.4.2. visekorisnicke

3.4.2.1. omoguxavaju korisnicima i njihovim aplikacijama pristup svim resursima povezanim u mrezu

3.5. prema zadavanju komandi os smo podelili na:

3.5.1. operativne sisteme komadnog tima

3.5.1.1. svaka naredba se zadaje tacnim upisivanjem imena nadevbi koje treva da se izvrse,izvrsavanje se oistize klikom na enter

3.5.2. operativni sistem grafickim okruzenjem

3.5.2.1. svaka naredba je data u vidu slicica a izvrsavanje te naredbe se postize klikom misa na odgovarajucu slicicu

4. sistemski softver

4.1. programski jezici

4.1.1. razvijeni su programski jezici da vi se olaksalo pisanje programa

4.2. kompajleri

4.2.1. kompajleri sluze da prevedu program pisan na visem jeziku u masinski jezik

4.3. asambler

4.3.1. to je program za prevonjenje simbolickog jezika

4.4. su programi koji omugucavaju povezivanje pacunara sa perigernim jedinicama,drugim uredjajima

4.4.1. da bi se bilo koji uredjaj povezao treba da bude ispunjeno elektronsko povezivanje,resava se na dva nacina uredjaj ima standardni priklucak koji nse povezuje serijski paralelno ili USB port racunara ili posebna kartica koja se ugradjuje u racunar

4.4.2. ili drugi nacin da se instalira drajver da uredjaj koji se prikljuci na racunar radio

4.5. veznici