Business Development Manager

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Business Development Manager by Mind Map: Business Development Manager

1. Konceptpapper:  Bakgrund/kontext  Rationale  Generisk info om SKL I/SKL  Metod för inceptionsfas/förstudie  Laguppställning för förstudie  Tidsplan  Budget

2. EUROLATIN

2.1. Projektledare

2.2. Associerade konsulter

3. MENA/ASIEN

3.1. Projektledare

3.2. Associerade konsulter

4. AFRIKA

4.1. Projektledare

4.2. Associerade konsulter

5. Associerade konsulter

6. Externa förfrågningar

6.1. SKL

6.1.1. Medlemmarna

6.2. Sida

6.3. Svenska myndigheter inkl UD

6.4. EU

6.5. Andra internationella aktörer/potentiella samarbetspartners

7. Projektledare

8. Dialog med noder/PL med geografisk/tematisk kompetens

8.1. Ja

8.1.1. Sidafinansiering

8.1.1.1. Bidrag

8.1.1.1.1. Förankring ambassad/HQ

8.1.1.2. Upphandling

8.1.1.2.1. Om JA enligt värderlingsmodell - dragning för VD/ledningsrupp

8.1.2. EU/multilaterala givare

8.1.2.1. Bidrag

8.1.2.1.1. Dialog med SKL

8.1.2.2. Upphandling

8.1.2.2.1. BDM beslut enl värderingsmall

8.2. Nej

8.2.1. PM/anteckningar om beslut samt ev epostkorr sparas för spårbarhet

8.3. TIllgång till relevant expertis för uppdraget? Internt och externt.