СТЕМ-проєкт "Права людини"

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
СТЕМ-проєкт "Права людини" by Mind Map: СТЕМ-проєкт "Права людини"

1. Необхідні матеріали для реалізації проєкту: інтернет ресурси

2. Очікувані результати: - Ознайомити та поглибити знання здобувачів освіти з прав людини (про види та покоління прав); - розкрити особливості створення прав та їх дотримання; - знати національні та міжнародні механізми їх захисту; - розглянути ареал поширення прав; - визначати роль прав людини в особистому житті, житті суспільства та інших людей; - розвивати навички дослідницької діяльності, самоосвіти, співпраці, вміння аналізувати та розв’язувати конфлікти; - формувати громадянську компетентність, що забезпечує здатність відповідально реалізувати свої права; - виховувати свідомість особистості, толерантність, повагу до культурного різноманіття, різних поглядів, релігій, звичаїв і культур.

3. 10 клас

4. Тип проєкту:шкільний, індивідуально-груповий, інтегрований, середньотривалий

5. Критерії оцінювання: максимальний бал – 100, з них 10 – оформлення, 15 – вступ, 30 – історичний зміст, 15 - критика і висновки, 20 – загальна композиція опису, стиль і грамотність, 10 – участь в обговорені.

6. Мета прєкту: сформувати систему знань учнів про різновид та механізм захисту прав людини; дослідити взаємовідносини «людина – держава», верховенство права, позитивні та негативні зобов’язання держави; поглибити знання про правозахисні організації та механізм захисту прав.

6.1. Учаснитки прєкту: учні

7. Завдання: зібрати матеріал про права людини; проаналізувати історію виникнення прав та роль держави, державних інституцій щодо захисту прав; зібрати матеріал для створення презентації, відеоролика та буклету; формувати вміння та навички групової, колективної роботи.

8. З