El complex de Golgi

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
El complex de Golgi by Mind Map: El complex de Golgi

1. Què és?

1.1. Conjunt de cisternes membranoses de forma discoidal apilades concèntricament

2. Característiques

2.1. Cada agrupació d'entre 4 i 10 cisternes rep el nom de dictosoma. el conjunt és coneix com a complex de golgi

3. Funció

3.1. Maduració de les proteïnes(se'ls hi afageix algún glúcid, lípid procedents del RE)

4. Tipus de vesícula

4.1. Vesícules de transició

4.2. Vesicules de secreció