La mebrana plasmàtica

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
La mebrana plasmàtica by Mind Map: La mebrana plasmàtica

1. Funció

1.1. Delimita el contingut de la cèl·lula i el separa del medi extern: és la porta d'entrada i sortida de totes les substànciesque s'utilitzen en el metabolisme cel·lular

2. Característiques

2.1. Té una doble capa de fosfolípids

3. Què és

3.1. És una delimitacio que regula la entrada i sortida de substancies, proteïnes....

4. Tipues de proteïnes inserides en la doble capa lipídica

4.1. Proteïnes Intrínseques o integrals

4.1.1. estan més o menys immerses en la bicapa. la poden atravessar totalment

4.2. Proteïnes extrínseques o perifèriques

4.2.1. estan adherides a la superfície interior o exterior de la bicapa