เกมส์ดิจิตอล

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
เกมส์ดิจิตอล by Mind Map: เกมส์ดิจิตอล

1. ประเภทเกมส์

1.1. เกมส์เลียนแบบหรือการจำลอง (Simulation Games) เช่น SIMS ซึ่งเป็น เกมส์ที่พยายามเลียนแบบเหตุการณ์จริง เพื่อพัฒนาทักษะของผู้เล่น

1.2. เกมส์แอคชั่นแบบ FPS(Action First Person Shooters Games)

1.3. เกมส์ RPG (Role-Playing) เป็นเกมส์ที่ผู้เล่นสามารถสร้างหรือเลือก character ของตัวละครให้ตรงกับความชอบของตัวเอง แล้วเล่นไปตามเนื้อเรื่องของเกมส์

2. อุปกรณ์

2.1. เครื่องเล่นเกมส์พกพา PMP X6

2.2. Nintendo Switch

2.3. PS VITA ผสม Android ผสม X360

3. ชนิดเกมส์

3.1. เกมส์กีฬาและการแข่งขัน (Sport & Racing Games)

3.2. เกมส์การศึกษา

3.3. เกมส์ปริศนา (Puzzle Game)