เกมส์ดิจิตอล

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
เกมส์ดิจิตอล by Mind Map: เกมส์ดิจิตอล

1. ประเภทเกม

1.1. เกมเลียนแบบหรือการจำลอง(Simulation Games)

1.2. เกมแอคชั่นแบบ FPS (Action First Person Shooters Games)

1.3. เกม RPG (Role-Playing)

1.4. เกมผจญภัย (Adventure Games)

1.5. เกมต่อสู้ (Fighting Game)

1.6. เกมวางแผน (Strategy Games)

2. อุปกรณ์

2.1. xbox

2.2. nintendo switch

2.3. PC

2.4. vr

2.5. family

3. ชนิดเกมส์

3.1. เกมสืเล่นคนเดียว

3.2. เกมส์เล่นหลายคน