Chiến lược tổng quát nhanvan.vn

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Chiến lược tổng quát nhanvan.vn by Mind Map: Chiến lược tổng quát nhanvan.vn

1. Audit website

1.1. Kiểm tra tổng thể website

1.2. Kiểm tra giao diện website

1.3. Kiểm tra Content

1.4. Kiểm tra các lỗi kết nối

1.5. Kiểm tra cấu trúc, backlinks website

1.6. Kiểm tra cấu trúc liên kết websit

1.7. Kiểm tra hiệu suất traffic

1.8. Kiểm tra về Social Media

1.9. Kiểm tra về hiệu suất backlinks

2. Hiện trạng

2.1. Ahref

2.1.1. Domain: 160

2.1.2. Backlinks: 16.8K

2.1.3. Keyword: 56.144

2.1.4. Orangic Keyword: 67.9K

2.1.5. Traffic Value: 3.8K

2.2. Webmaster tool

2.2.1. Click: 3.1K/ngày

2.2.2. Domain: 329

2.2.3. Số lượng liên kết: 56.144

2.3. Analytics

2.3.1. Traffic

2.3.2. Links nào

2.4. Index Google: 95.600 kết quả

3. Đối thủ Fahasa

3.1. Ahref

3.1.1. Domain: 968

3.1.2. Backlinks: 257K

3.1.3. Keyword: 130K

3.1.4. Orangic Keyword: 391K

3.1.5. Traffic Value: 3.8K

3.2. Index Google: 200.000 kết quả

4. Chiến lược xây dựng content

4.1. Xây dựng bảng checklist content

4.2. Xây dựng chủ đề bài viết

4.3. Xây dựng bộ từ khóa

4.4. Liên kết nhóm bài viết với nhau

4.5. Xây dựng bộ khung cho từng bài viết

4.6. Số lượng bài viết theo tháng/ theo ngày

4.7. Chiến lược sử dụng content

4.8. Nhóm nội dung theo tháng / theo tuần

4.9. Kết hợp content + Liên kết

5. Checklist sản phẩm tổng thể

5.1. Hình ảnh

5.2. Code website

5.3. Schema

5.4. Tiêu đề

5.5. Mô tả

5.6. Nội dung

6. Đánh giá tổng quan website 3 tháng gần đây

6.1. So sánh traffic tự nhiên google

6.2. So sánh lượng click

6.3. So sánh traffic tổng quan

7. SEO + Social

7.1. Facebook

7.1.1. Quảng cáo sản phẩm

7.1.2. Xây dựng page Marketing + SEO

7.2. Youtube

7.2.1. Liên kết danh mục

7.3. Adwords

7.3.1. Quảng cáo sản phẩm hay danh mục

8. Xây dựng liên kết

8.1. Chiến lược xây dựng liên kết

8.1.1. Anchotext

8.1.2. Mục tiêu

8.2. Tài nguyên liên kết

8.2.1. Network

8.2.2. Social

8.2.3. Mua liên kết

8.2.4. Báo chí

8.2.5. Mua bài viết website uy tín

8.2.6. Bookmark

9. Kiểm tra đánh giá

9.1. Đánh giá thứ hạng hàng tuần hàng tháng

9.2. Kiểm tra website / tuần

9.3. Kiểm tra onpage / tuần

9.4. Kiểm tra traffic theo tháng

9.5. Kiểm tra Ahref

9.6. Kiểm tra Webmater tool

9.7. Kiểm tra Analytics

9.8. Đánh giá và kiểm tra chiến lược

10. Mục tiêu sau 3 tháng

10.1. Thứ hạng tổng thể website sau 3 tháng tăng

10.2. Thứ hạng từ khóa chính tăng

10.3. Gia tăng traffic tự nhiên google là 15%-30%