พรมจากยางพาราและกัญชงสำหรับยานยนต์และการตกแต่ง

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
พรมจากยางพาราและกัญชงสำหรับยานยนต์และการตกแต่ง by Mind Map: พรมจากยางพาราและกัญชงสำหรับยานยนต์และการตกแต่ง

1. ความคิดเชื่อมโยงระหว่างนวัตกรรม

1.1. ทำพรมจากยางพาราและกัญชงขึ้นมาเพราะลดกลิ่นไม่พึงประสงค์

1.2. มีสมบัติลดการเกิดไฟฟ้าสถิตย์ ทนต่อแรงขัดถู

1.3. ช่วยส่งเสริมรายได้ผู้ผลิตยางพาราและกัญชง

2. ความรู้ด้านต่างๆ

2.1. มีความรู้เกี่ยวกับด้านวิทยาศาสตร์

2.1.1. การทดลองใช้พรมจากยางพาราและกัญชง

2.2. ในการคำนวณด้านคณิตศาสตร์

2.2.1. การคำนวณปริมาณของยางพาราและกัญชง

2.3. การออกแบบและเทคโนโลยี

2.3.1. การออกแบบสินค้าตามยุคสมัย

2.4. ด้านความรู้เรื่องทรัพยากรของยางพาราและกัญชง

2.4.1. รู้คุณสมบัติของยางพาราและกัญชง

2.4.2. รู้ข้อดีและข้อเสียของยางพาราและกัญชง

3. ทักษะในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง

3.1. การลงพื้นที่สำรวจ

3.2. การคิดและออกแบบ

3.3. การทำงานเป็นทีม

3.4. การทดลองใช้

3.5. การประเมิณและแก้ไขปัญหา

3.6. การนำไปวางจำหน่าย