3"โคโคบอร์ด" ผลิตภัณฑ์ทดแทนไม้จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
3"โคโคบอร์ด" ผลิตภัณฑ์ทดแทนไม้จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร by Mind Map: 3"โคโคบอร์ด" ผลิตภัณฑ์ทดแทนไม้จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

1. ความรู้

1.1. นวัตกรรมระดับประเทศด้านผลิตภัณฑ์ทดแทนไม้จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ด้วยการออกแบบระบบการผลิตแผ่นชิ้นไม้อัดกึ่งอัตโนมัติ

1.2. แผ่นโคโคบอร์ดจากฟางข้าว มีความแข็งแรง มีการส่งทดสอบ มาตรฐานคุณสมบัติไม้อัด จาก กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีเอกสารรายงานการทดสอบยืนยันชัดเจน

1.3. แผ่นโคโคบอร์ด มี เอกลักษณ์ มีลวดลาย สีสันสวยงาม ตามวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต ไม้อัดหญ้าแฝก ไม้อัดฟางข้าว ไม้อัดเปลือกถั่ว ฯ มีมาตรฐานแข็งแรง และ คุณสมบัติพิเศษ หลายด้าน จึงเหมาะในการนำไปใช้ ตกแต่งภายใน ตกแต่งบ้าน อาคาร สำนักงาน คอนโด ห้องนอน หรือนำไปผลิตเป็น เฟอร์นิเจอร์ โต๊ะ ตู้ เตียง ผลิตภัณฑ์งานไม้ ได้ทุกประเภท , สามารถจะโชว์ผิวสัมผัส เอกลักษณ์ ได้โดยไม่ต้องใช้วัสดุอื่นมาปิดผิวให้สิ้นเปลืองงบประมาณ

1.4. แผ่นไม้อัดฟางข้าว ยังมีคุณสมบัติพิเศษอีกมาก ได้แก่ ทนความชื้นสูง (ต้มน้ำเดือด1 ชม. แช่น้ำเย็น 24 ชม. จำนวน 3 รอบ เรียกว่า cyclic test) ทนปลวก กันลามไฟ ปราศจากสารฟอร์มัลดีไฮด์ (พิสูจน์ได้จากการดมแผ่นไม้ ท่านจะได้กลิ่นหอมอ่อนๆของฟางข้าว)4

2. วิธีการผลิต

2.1. แผ่นโคโคบอร์ด ผลิตจากวัสดุจากภาคเกษตร เช่น หญ้าแฝก ฟางข้าว เปลือกถั่ว แกลบ ขุยมะพร้าว ฯ ซึ่งบางท่านอาจเรียกว่า วัสดุทดแทนไม้

2.2. กระบวนการผลิต ไม้อัด โคโคบอร์ด มีลักษณะกระบวนการเดียวกับการผลิตแผ่น particle board คือ เป็นการสับวัสดุเป็นชิ้นเล็ก แล้วนำมาผสมกาว แล้วขึ้นรูปเป็นแผ่นด้วยการอัดด้วยแรงดันสูง แต่เราเลือกใช้วัตถุดิบการผลิตพิเศษ ประกอบกับกระบวนการผลิตที่เราพัฒนาขึ้นเอง กระทั่งได้แผ่นวัสดุที่มีความหลากหลาย พร้อมกับคุณสมบัติพิเศษโดดเด่นมากมาย ได้แก่ มีกลิ่นหอมตามธรรมชาติ ทนชื้นสูง ทนปลวก กันลามไฟ และ ปลอดสารฟอร์มาลดีไฮด์ จึงแตกต่างกว่า particle board หรือ MDF

3. คือ

3.1. ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ทดแทนไม้ตามธรรมชาติ ด้วยการนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ไม่ว่าจะเป็นฟางข้าว เปลือกข้าว ขุยมะพร้าว หญ้า และวัสดุอื่นๆ อีกหลายชนิด มาผ่านกระบวนการอัดเป็นแผ่นคล้ายแผ่นไม้อัด