อาหารเสริมสำหรับเด็กเล็กกลุ่มภูมิแพ้อาหารทั้ง8

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
อาหารเสริมสำหรับเด็กเล็กกลุ่มภูมิแพ้อาหารทั้ง8 by Mind Map: อาหารเสริมสำหรับเด็กเล็กกลุ่มภูมิแพ้อาหารทั้ง8

1. ความรู้

1.1. นวัตกรรมผลิตอาหารเสริมสำหรับเด็กแพ้อาหาร

1.2. พัฒนาสูตรอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการเหมาะสำหรับเด็กเล็ก

1.3. พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมชนิดกึ่งเหลว

1.4. มีความรู้ที่แท้จริงให้ผู้บริโภคเชื่อถือได้

2. ทักษะ

2.1. มีประสบการณ์ในการทำงาน

2.2. มีทักษะในการผลิตสินค้า

2.3. พัฒนาสูตรอาหารที่ปราศจากวัตถุดิบที่ก่อให้เกิดการแพ้ด้ยการใช้ข้าวกล้องอินทรีย์เป็นส่วนผสมหลัก

3. ความเชื่อมโยงระหว่างนวัตกรรม

3.1. มีข้อมูลจากกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์หรือแพทย์

3.2. ผลิตอาหารเสริมชนิดกึ่งเหลวด้วยการทำให้สุกบางส่วน

3.3. ผลิตอาหารเสริมแบบแห้งด้วยแหล่งความร้อนด้วยรังสีอินฟาเรด

3.4. พัฒนาอาหารเสริมชนิดกึ่งแข็งสำหรับเด็กวัย8เดือนด้วยเทคโนโลยีนึ่งด้วยไอนํ้า