СУЧАСНА ПОЛІТИЧНА КАРТА АЗІЇ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
СУЧАСНА ПОЛІТИЧНА КАРТА АЗІЇ by Mind Map: СУЧАСНА ПОЛІТИЧНА КАРТА АЗІЇ

1. 1.Особливості ЕГП Азії

1.1. Транспортно-географічне положення

1.2. Сприятливі риси сусідського положення країн

1.3. Еколого-географічне положення

1.3.1. Екологічно «чистими» є

1.3.2. Територіями екологічної кризи є

1.3.3. Зоною екологічної катастрофи є

1.4. Політико-географічне положення

1.4.1. Райони збройних конфліктів і проявів тероризму

2. 2. Склад регіону

2.1. За класифікацією ООН, до регіону Азія відносять 47 суверенних держав

2.1.1. Найбільші за площею

2.1.2. Найбільші за чисельністю населення

2.1.3. За ВВП лідерами є

2.1.4. Лідери за ВВП на 1 особу

2.2. Квазідержави

3. 3. Форми державного правління країн Азії

4. 4. Форми територіального устрою країн Азії

5. 5. Типи країн Азії за рівнем економічного розвитку

5.1. Високорозвинуті країни

5.2. Країни, що розвиваються

5.3. Країни з перехідною економікою

5.4. Країни з плановою економікою

6. 6. Міжнародні організації в Азії