Xác định tương lai dựa trên mô hình ASK

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Xác định tương lai dựa trên mô hình ASK by Mind Map: Xác định tương lai dựa trên mô hình ASK

1. A-Abilities

1.1. Khả năng tiếp thu, học hỏi

1.2. Khả năng tích lũy kinh nghiệm

1.3. Khả năng làm việc trong môi trường áp lực cao, cường độ công việc nhiều

1.4. Khả năng phân tích, xử lý tình huống

1.5. Khả năng thích nghi với hoàn cảnh, môi trường mới

1.6. Khả năng quan sát, phân tích, phán đoán

1.7. Khả năng xử lý tình huống

2. S-Skills

2.1. Kỹ năng mềm: vi tính, văn phòng

2.2. Kỹ năng làm việc nhóm

2.3. Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thương lượng

2.4. Ngoại ngữ

2.5. Kỹ năng quản lý thời gian

2.6. Kỹ năng xử lí tình huống

3. K-Knowledge

3.1. Kiến thức nghề

3.1.1. Kiến thức đại cương

3.1.2. Kiến thức chuyên ngành

3.2. Kiến thức khác

3.2.1. Kiến thức học được từ các buổi talkshow, workshop

3.2.2. Kiến thức học được khi đi thực tế, đi doanh nghiệp, công ty,...

3.2.3. Kinh nghiệm từ người đi trước, cố vấn

3.2.4. Trải nghiệm khi làm thực tập sinh, khi đi làm thêm, khi tham gia các phong trào, hoạt động lúc học đại học

4. Subjects

4.1. Nhóm môn học đại cương

4.1.1. Cơ sở tin học

4.1.2. Các môn liên quan đến luật pháp Nhà nước, triết học,...

4.1.3. Các môn kỹ năng

4.2. Nhóm môn học chuyên ngành

4.2.1. Nguyên lí quản trị

4.2.2. Quản trị nhân sự toàn cầu

4.2.3. Marketing toàn cầu

4.2.4. Đàm phán trong kinh doanh

4.2.5. Quản trị tài chính

4.2.6. Luật thương mại quốc tế

4.2.7. .......

4.2.8. Luật thương mại quốc tế