Складений підмет

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Складений підмет by Mind Map: Складений підмет

1. Імена, по-батькові, прізвища

1.1. Одна особа - один підмет

2. Словосполучення - явища, терміни, свята, події тощо

2.1. Одне явище - один підмет

3. Іменник у Н. в. + з + іменник у О. в.

3.1. хтось з кимось

4. Означено/неозначено-кількісні числівники у Н. в. + іменник у Р. в.

4.1. Кількість (1,5,25...) або (мало, чимало, кілька, багато...) + ім. у Р. В.

5. Іменник у Н. в. + з/із + іменник у Р. в.

5.1. хтось із когось

6. Стільки, скільки в Н. в. + іменник у Р. в.

7. Іменники, що мають значення сукупності (людин, тварин, предметів, явищ) + іменник у Р. в.

7.1. Сукупність + ім. у Р. В.

8. Іменник із значенням міри (математичної: метр, гектар, тонна; побутової: склянка, відро, тарілка; часової: початок, середина, кінець) + іменник у Р. в.

8.1. Міра + ім. у Р. в.

9. Іменник із кількісним значення (трійка, десяток, сотня) + іменник у Р. в.

9.1. Кількісний ім. + ім. у Р. в.

10. Займенник хтось, щось + субстантинований прикметник у Н. в.