Основні шляхи для проектування ІОС

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Основні шляхи для проектування ІОС by Mind Map: Основні шляхи для проектування ІОС

1. Інформаційне обслуговування викладачів і студентів.

2. Організація навчального діалогу в інформаційно-освітньому середовищі (об’єктно-об’єктна комунікація, суб’єктне-об’єктна комунікація, суб’єктне-суб’єктне спілкування).

3. Адміністрування реального навчального процесу.

4. Моделювання явищ, що вивчаються, і процесів, які опановуються (демонстраційне й інтерактивне запровадження).

5. Автоматизоване навчання і контроль.

6. Телекомунікаційна взаємодія викладачів і студентів у процесі пізнавальної діяльності.

7. Створення функціональної структури особистісно-розвивального інформаційно-освітнього середовища, що визначається системою цілей і завдань навчального процесу, функцій навчальної діяльності і може бути представлена наступними проблемно орієнтованими блоками.

8. Переорієнтація освітніх парадигм і всього освітнього процесу - перехід на суб'єкт.

9. Потрібне вирішення низки організаційно-управлінських, науково-методичних, інформаційних і кадрових завдань.

10. Створення нормативно - правової бази для організації і проведення експертизи освітнього середовища.