Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Lapsuus by Mind Map: Lapsuus

1. Kasvu

1.1. Uudet taidot

2. Vuorovaikutus äidin kanssa

3. tutustuu itseensä, läheisiinsä ja ympäristöönsä 

3.1. Päiväkoti, koulu, toverit

4. Kehittyys

4.1. Fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen

5. Turvallissus

5.1. Vanhempien tuki, huolto, suojellu

6. Leikit

7. Huolenpito

8. Oppiminen ja uudet taidot

9. Matkiminen