Класифікація методів навчання.

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Класифікація методів навчання. by Mind Map: Класифікація  методів навчання.

1. СЛОВЕСНІ

1.1. РОЗПОВІДЬ

1.2. ПОЯСНЕННЯ

1.3. РЕПРОДУКТИВНА

1.4. БЕСІДА

1.4.1. ЕВРИСТИЧНА

1.4.2. РЕПРОДУКТИВНА

1.4.3. ВСТУПНА

1.4.4. ПОТОЧНА

1.4.5. ПІДСУМКОВА

1.5. ЛЕКЦІЯ

1.6. ІНСТУКТАЖ

1.6.1. ВСТУПНИЙ

1.6.2. ПОТОЧНИЙ

1.6.3. ПІДСУМКОВИЙ

2. НАОЧНІ

2.1. ІЛЮСТРАЦІЯ

2.2. ДЕМОНСТРАЦІЯ

2.3. СПОСТЕРЕЖЕННЯ

3. ПРАКТИЧНІ

3.1. ПРАКТИЧЧНІ РОБОТИ

3.2. ЛАБОРАТОРНІ РОБОТИ

3.3. ВПРАВИ

3.3.1. ПІДГОТОВЧІ

3.3.2. ПРОБНІ

3.3.3. ТРЕНУВАЛЬНІ

3.3.4. ТВОРЧІ

3.3.5. УСНІ

3.3.6. ПРАКТИЧНІ

3.3.7. ГРАФІЧНІ

3.3.8. ТЕХНІЧНІ

3.4. РОБОТА НА ВИРОБНИЦТВІ