Методи навчання

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Методи навчання by Mind Map: Методи навчання

1. Наочні

1.1. Демонстрація

1.2. Спостереження

1.3. Ілюстрація

2. Практичні

2.1. Лабораторна робота

2.2. Практична робота

2.3. Вправи

3. Словесні

3.1. Пояснення

3.2. Бесіда

3.3. Лекція

3.4. Інструктаж

3.5. Розповідь