Công nghiệp Silicat

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Công nghiệp Silicat by Mind Map: Công nghiệp Silicat

1. Ứng dụng

1.1. Lăng kính....

2. I Thủy Tinh

2.1. Thành phần hóa học

2.1.1. Không có nhiệt độ nóng chảy xác định,giòn dễ vỡ , hệ số giãn nở vì nhiệt lớn

2.1.2. Na2O.CaO.6SiO2

2.2. Tính Chất

2.2.1. Làm dụng cụ thí nghiệm

2.2.1.1. Làm đồ pha lê

2.2.1.1.1. Làm các vật chịu nhiệt

2.3. Ứng dụng

2.3.1. Làm chai,lọ,cửa kính

2.4. Nguyên tắc sản xuất

2.4.1. Nấu chảy hỗn hợp cát trắng (SiO2) đá vôi (CaCo3) và sôđa (Na2CO3) ở 1400 độ

2.4.2. CaCO3+Na2CO3+SiO2--->Na2O.CaO.6SiO2+2CO2

2.4.3. NUNG Ở 1400 ĐỘ

3. Một số Thủy Tinh

3.1. Thành phần

3.1.1. Thủy tinh Kali

3.1.1.1. Thủy tinh Pha Lê

3.1.1.1.1. Thủy tinh thạch anh

3.1.2. Thay soda K2CO3

3.1.2.1. Chứ nhiều PbO2

3.1.2.1.1. Chủ yếu là SiO2

3.2. Tính chất

3.2.1. nhiệt độ hóa mềm với nhiệt độ nước cao

3.2.1.1. Dễ nóng chảy và trong suốt

3.2.1.1.1. Nhiệt độ hóa mềm cao,hệ số nở nhiệt nhỏ,không bị nứt khi nóng và lạnh đột ngột