методи навчання

методи навчання

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
методи навчання by Mind Map: методи навчання

1. логіка викладання

1.1. індуктивні

1.2. дедуктивні

2. рівнем пізнавальної активності

2.1. пояснювально-ілюстративні

2.2. інтерактивні

2.3. проблемне викладання

2.4. репродуктивний

2.5. ігрові

3. джерела знань

3.1. вербальні

3.2. наочні

3.3. практичні

4. вид контролю знань

4.1. самоконтроль

4.2. лабораторно-практичний

4.3. усний

4.4. письмовий