การพัฒนาโปรเเกรมเพื่อการเเก้ปัญหา

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การพัฒนาโปรเเกรมเพื่อการเเก้ปัญหา by Mind Map: การพัฒนาโปรเเกรมเพื่อการเเก้ปัญหา

1. 1.การวิเคราะห์ปัญหา

1.1. การทำความเข้าใจถึงปัญหาที่แท้จริงที่ต้องการแก้ไข

2. 2.การออกแบบวิธีแก้ปัญหา

2.1. โดยการเขียนลำดับขั้นตอนในการแก้ปัญหา เรียกว่า อัลกอริทึม

3. 4.การทดสอบโปรแกรม

3.1. การทดลองรันโปรแกรมที่เขียนขึ้นเพื่อหาข้อผิดพลาด

4. 5.การจัดทำเอกสารคู่มือโปรแกรม

4.1. การอธิบายรายละเอียดของโปรแกรมว่า จุดประสงค์ของโปรแกรมคืออะไร สามารถทำงานอะไรได้บ้าง และมีขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมเป็นอย่างไร

5. 6.การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

5.1. สามารถนำมาประกอบกันเป็นเอกสารประกอบโปรแกรมได้

6. 3.การเขียนโปรแกรม

6.1. เป็นการนำอัลกอริทึมมาเขียนเป็นชุดคำสั่งด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ เช่น ภาษาซี ภาษาจาวา