Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
CÔNG TY by Mind Map: CÔNG TY

1. SUPPORTING

1.1. IT, nhân sự,...

1.2. hỗ trợ trực tiếp cho cả 3 mảng: Input, Production, Output.

2. INPUT

2.1. Nguyên liệu, nhân viên, chi phí đầu tư...

2.2. Định hướng : Giám đốc/ nhân viên mua hàng (các sản phẩm trong phòng lab).

2.3. Các kĩ năng cần có: giống với phần Output, biết về xuất nhập khẩu, thuế,, tài chính, có mối quan hệ rộng rãi.

3. PRODUCTION

3.1. Bộ phận xử lý, chế biến, sản xuất sản phẩm.(liên quan đến kĩ thuật)

3.2. Định hướng:

3.2.1. Học chuyên sâu, học lên Thạc sĩ, Tiến sĩ,làm nhà khoa học.

3.2.1.1. Các kĩ năng, kiến thức cần có: -học giỏi -kinh nghiệm thực tập trong phòng lab (trong trường lẫn người trường), -có kĩ năng đọc báo khoa học, nghiên cứu - kĩ năng viết thư xin học bổng.

3.2.2. Sản xuất trong công ty công nghiệp

3.2.2.1. -Sản xuất các bộ kit chẩn đoán. -Chế phẩm sinh học, tôm, đạm, chất hữu cơ,.. -Mĩ phẩm.

3.2.2.2. Các kĩ năng, kiến thức cần có: - kiến thức nền thật tốt - khả năng ngoại ngữ

4. OUTPUT

4.1. Bán sản phẩm.

4.2. Định hướng:

4.2.1. Sales

4.2.1.1. Các kĩ năng, kiến thức cần có: - nắm bắt, tìm hiểu thị trường, kinh doanh - khả năng ngoại ngữ, giao tiếp, thuyết phục - khả năng thuyết trình.

4.2.1.2. Cần chuẩn bị: - xin làm thực tập không lương ở các công ty. - mở rộng mối quan hệ. - nâng cao kiến thức của bản thân.(đọc sách, làm các công việc bán hàng cần não,..)

4.2.2. Application (Chuyên viên ứng dụng).

4.2.2.1. Là người support cho Sales nên sẽ lai giữa kĩ thuật và sales.

4.2.2.2. Chuyên về kĩ thuật, ứng dụng, quy trình, cập nhập những thứ mới, đọc rất nhiều về sản phẩm, công nghệ,...

4.2.2.3. Các kĩ năng, kiến thức cần có: - trang bị softskill ( tiếng Anh, thuyết trình, kĩ năng giao tiếp, thuyết phục,..) - khả năng đọc sách và chọn lọc thông tin

4.2.3. Marketing

4.2.3.1. Quảng bá, đưa hình ảnh của công ty, sản phẩm đến khách hàng, Liên quan đến IMAGE.

4.2.3.2. Cần chuẩn bị: - Học photoshop, AI, ID, UI/UX,.. - Khả năng giao tiếp tiếng Anh tốt.