Türk edebiyatının tekerleme örneklerine ilk kez Göktürk Kitabeleri’nde rastlanmıştır.

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Türk edebiyatının tekerleme örneklerine ilk kez Göktürk Kitabeleri’nde rastlanmıştır. by Mind Map: Türk edebiyatının  tekerleme örneklerine ilk kez Göktürk Kitabeleri’nde rastlanmıştır.

1. Doğru

1.1. Orta oyununda özellikle Pişekâr’ın kullandığı sözlere tekerleme denir.

1.1.1. Doğru

1.1.1.1. Tekerlemeler Anadolu’da döşeme,sayışma gibi isimlerle bilinir.

1.1.1.1.1. Doğru

1.1.1.1.2. Yanlış

1.1.2. Yanlış

1.1.2.1. Halk edebiyatında terim olarak tekerleme, saz şairleri arasında yapılan koşuk yarışmasına denir.

1.1.2.1.1. Doğru

1.1.2.1.2. Yanlış

2. Yanlış

2.1. Gölge oyununda Hacivat’ın uyaklı dizelerle Karagöz’e saymasına tekerleme denir.

2.1.1. Yanlış

2.1.1.1. Tekerlmeler çocuk oyunlarında da karşımıza çıkar ve ebe ismiyle bilinir.

2.1.1.1.1. Yanlış

2.1.1.1.2. Doğru

2.1.2. Doğru

2.1.2.1. Masalların başında bulunan ve "bir varmış, bir yokmuş" diye başlayan uyaklı giriş sözlerine masal tekerlemeleri denir.

2.1.2.1.1. Doğru

2.1.2.1.2. Yanlış