SKF 20191125

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
SKF 20191125 by Mind Map: SKF 20191125

1. Verktyg

1.1. Vad påverkar priset

1.1.1. Upp

1.1.1.1. Komplex underskärning

1.1.1.2. Ökat antal formrum

1.1.1.3. Flygfrakt

1.1.2. Ner

1.1.2.1. Ej tidspressat, ta fram ett (1) verktyg först.

1.1.2.1.1. Trimma in

1.1.3. Vad kan vi inte påverka

1.1.3.1. Valutautveckling

1.1.3.2. Global konjuktur, mindre belägning

1.1.3.2.1. Troligvis bra effekt

1.2. Hur har vi tänkt

1.2.1. Vi utgår från samma kavlitesnivå som LPV

1.2.1.1. Inkl PPAP level 3

1.2.2. Frakt

1.2.2.1. Båtfrakt

1.2.3. Cykeltid

1.2.3.1. Matematisk framräknat genom erfarenheten från LPV

1.2.3.1.1. Samma material

1.2.3.2. Analysprogram

1.2.4. Vi är på plats hos leverantör vid 1a provkörning

1.2.5. Eftersom vi inte vet tätningens utforming vågar vi göra större än 2 fack, i detta läge.

2. Detaljpris

2.1. Pris upp

2.1.1. Minska antal formrum

2.1.2. Komplex design

2.1.3. Krav på särskild hantering,

2.1.3.1. Packfixturer

2.1.3.2. Värmeskåp

2.1.4. Längre betaltid, utgår från 30 dagar

2.2. Pris ner

2.2.1. Öka antal formrum

2.2.2. Design

2.2.3. Bättre material pris, med tankte på volym.

2.2.4. Minskad hantering.

2.2.5. Återanvända ingöt

2.2.5.1. Kundkrav okänt

2.3. Så har vi tänkt

2.3.1. 5% kassation, inkl uppstart kost

2.3.2. Inget återvunnet.

3. Affären

3.1. helelektrisk maskin

3.2. 8% marginal, EBIT

3.3. Öppenhet, material, marginal osv.

3.4. Utvecklingsmöjlighet

3.5. Kund vil köpa i Euro, material i Euro