ไมโครคอนโทรลเลอร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ไมโครคอนโทรลเลอร์ by Mind Map: ไมโครคอนโทรลเลอร์

1. 1.ความรู้เกี่ยวกับไมโครคอนโทรลเลอร์

1.1. ไมโครคอนโทรลเลอร์ คือ อุปกรณ์ ควบคุมขนาดเล็ก ความสมารถคล้ายคลึงกับระบบคอมพิวเตอร์

2. 2.ตัวอย่างไมโครคอนโทรลเลอร์

2.1. MSC-51 บริษัทที่สร้างไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล MCS-51 เป็นบริษัทแรก คือ บริษัท Intel ตระกูล MCS-51 เป็นตระกูลที่พัฒนาต่อจากZ80

2.2. Arduino เป็นไมโครคอนโทรลเลอร์บอร์ดแบบสำเร็จรูปในยุคปัจจุบัน

2.3. z-80 เป็นลักษณะของซีพียูเล็กๆที่ต้องอาศัยIOต่างๆเพิ่มเติมเข้ามา

2.4. Raspberry Pi เป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ Board ที่ใช้ Controller ตระกูลARM เป็นการดึงระบบต่างๆเพื่อมาใช้งานในboard

3. 3.หน้าที่ส่วนต่างๆของไมโครคอนโทรลเลอร์

3.1. หน่วยความจำ(Memory)

3.1.1. Program Memory หน่วยความจำที่ไว้สำหรับเก็บโปรแกรมหลัก ทำงานการอ่าน-เขียนด้วยไฟฟ้า

3.1.2. Date Memory ใช้เป็นเหมือนกระดาษทดในการคำนวณของซีพียู และเป็นที่พักข้อมูลชั่วคราว ไม่มีไฟเลี้ยงในการทำงานข้อมุลจะหายไป คล้ายๆแรม

3.2. ช่องทางเดินสัญญาณหรือบัส(BUS) เส้นทางการแลกปลี่ยนสัญญาณข้อมูล ซีพียู พอร์ตและหน่วยความจำ เป็นลักษณะของสายสัญญาณจำนวนมากอยู่ภายในตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ โดยแบ่งเป็นบัส

3.2.1. -ข้อมูล

3.2.2. -บัสแอดเดรส

3.2.3. บัสควบคุม

3.3. หน่วยประมวลผลกลางหรือซีพียู (CPU : Central ProcessingUnit

3.4. วงจรกำเนิดสัญญาณนาฬิกา การทำงานที่เกิดขึ้นในตัวไมดครคอนโทรลเลอร์จะขึ้นอยู่กับการกำหนดจังหวะ

3.5. ส่วนติดต่ออุปกรณ์ภายนอกหรือพอร์ต

3.5.1. พอร์ตอินพุต

3.5.2. พอร์ตเอาต์พุต