«Навчання фонетики, граматики, лексики. Система вправ»

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
«Навчання фонетики, граматики, лексики. Система вправ» by Mind Map: «Навчання фонетики, граматики, лексики. Система вправ»

1. Лексика

1.1. Наявний реальний словник

1.1.1. Активний

1.1.2. Пасивний

1.1.3. Потенційний

1.2. Слово

1.2.1. Зміст

1.2.2. Форма

1.2.2.1. Звукова

1.2.2.2. Графічна

1.2.2.3. Граматична

1.3. ЛО

1.3.1. Окремі слова

1.3.2. Прості усталені словосполучення

1.3.3. Клішовані звороти

1.4. Лексична правильність мовлення

1.4.1. Навичка користування різними видами словників

1.4.2. Навичка мовної здогадки

1.4.3. Рецептивна навичка

1.5. Формування іншомовної лексичної компетенції

1.5.1. етап ознайомлення

1.5.2. етап автоматизації

1.5.3. ситуативне вживання

1.6. Введення та закріплення нової ЛО

1.6.1. показ фонетичної сторони

1.6.2. спосіб семантизації

1.6.2.1. перекладний

1.6.2.1.1. тлумачення значення нових ЛО рідною мовою

1.6.2.1.2. однослівний переклад

1.6.2.1.3. багатослівний переклад

1.6.2.2. безперекладний

1.6.2.2.1. наочна

1.6.2.2.2. мовна

1.6.2.2.3. тлумачення значення нових ЛО

1.6.3. запис ЛО у словники

1.6.4. максимальна кількість повторень

1.6.5. виконання тренувальних вправ

1.6.6. вживання нової ЛО у мовленні

1.7. Система вправ

1.7.1. рецептивні

1.7.1.1. обери з групи слів зайве

1.7.1.2. згрупуй слова за різними формальними ознаками

1.7.2. продуктивні

1.7.2.1. найди слово за його описом

1.7.2.2. склади словосполучення з окремих слів

1.7.2.3. назви усі видові поняття при називанні певного поняття

1.7.3. умовно-комунікативні

1.7.3.1. даконічна відповідь на альтернативні запитання вчителя

1.7.3.2. лаконічна відповідь на інші запитання

1.7.3.3. завершення мовлиннєвого зразка

1.7.4. рецептивно-репродуктивні

1.7.4.1. визнач значення незнайомих складних слів за їхніми компонентами

1.7.4.2. визнач значення незнайомих слів, утворення за конверсією

2. Граматика

2.1. Граматичний мінімум

2.1.1. активний

2.1.2. пасивний

2.2. Граматична правильність мовлення

2.2.1. рецептивні навички

2.2.2. репродуктивні навички

2.3. Підходи до навчання іншомовного граматичного матеріалу

2.3.1. імпліцитний

2.3.2. експліцитний

2.3.2.1. дедуктивний метод

2.3.2.2. індуктивний метод

2.4. Процес формування в учнів іншомовної граматичної компетентності

2.4.1. етап ознайомлення

2.4.2. етап автоматизації

2.4.3. ситуативне вживання засвоєних граматичних структур

2.5. Вимоги при доборі граматичних іншомовних вправ

2.5.1. введення нового граматичного матеріалу має передувати повторення раніше засвоєного

2.5.2. вправи повинні містити лише одне нове граматичне явище і мають бути побудовані на знайомому учням лексичному матеріалі

2.5.3. вправи повинні містити прості наочні зразки, що дають молодшим школярам змогу зрозуміти, що саме і як треба робити при виконанні завдань

2.5.4. уникати механічних прийомів засвоєння нового граматичного явища, віддаючи перевагу творчим вправам, що містять мовленнєві та проблемні завдання

2.6. Система вправ

2.6.1. передмовленнєві вправи

2.6.1.1. імітація мовленнєвого зразка

2.6.1.2. відповіді на різні типи питань

2.6.1.3. підстановка у мовний зразок

2.6.1.4. заміна виділених слів у реченні синонімами

2.6.1.5. завершення мовного зразка

2.6.2. мовленнєві вправи

2.6.2.1. опис тварин тощо

2.6.2.2. переказ змісту прослуханого тексту

2.6.2.3. опис предмета

2.6.2.4. опис ситуації за малюнком

2.6.2.5. складання діалогу з запропонованої ситуації

3. Фонетика

3.1. Вимого до вимови учнів

3.1.1. фонематичність

3.1.2. швидкість

3.2. Фонетичні навички

3.2.1. слухо-вимовні

3.2.2. ритміко-інтонаційні

3.3. Критерії відбору фонетичного мінімуму

3.3.1. за ступенем труднощів

3.3.2. за критеріям відповідності

3.3.3. за критеріям нормативності

3.4. Принцип апроксимації

3.4.1. іншомовне мовлення учнів має бути наближеним до еталону літературної мови, що вивчається, але може містити незначні помилки, оскільки носії мови також часто порушують норми мови та мовлення, однак це не заважає взаєморозумінню комунікантів. У зв'язку з цим при оцінюванні мовленнєвої діяльності учнів, учитель має право ігнорувати ті фонетичні, лексичні та граматичні помилки, які не перешкоджають розумінню.

3.5. Алгоритм введення нового звука

3.5.1. вчитель

3.5.1.1. створення ситуації

3.5.1.2. аудіювання тексту вчителем

3.5.1.3. виділення слів з новим звуком

3.5.1.4. виділення окремого звуку

3.5.1.5. імітація та аназіл артикуляції звуку

3.5.1.6. включення звука у слово (ряд вправ)

3.5.1.7. включення слова в речення

3.5.1.8. включення слова в контекст

3.5.2. учень

3.5.2.1. промовляння нового звука

3.5.2.2. промовляння нового звуку у реченні

3.5.2.3. промовляння нового звуку вголос, хором

3.5.2.4. виконання репродуктивних, рецептивних, репродуктивно-рецептивних вправ

3.5.2.5. промовляння нового звуку у слові

3.6. Ознаки схожості-розбіжності ІМ та рідної мови

3.6.1. звуки, які не мають аналогів у рідній мові за акустичними особливостями

3.6.2. Звуки, які є дуже схожими до рідної мови, але різняться за суттєвими ознаками

3.6.3. Звуки, максимально наближені до рідної мови за акустичними особливостями та ратикуляцією