Структура, галузі педагогічної науки

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Структура, галузі педагогічної науки by Mind Map: Структура, галузі педагогічної науки

1. Професійні педагогіки

2. Соціальна педагогіка

3. Корекційна педагогіка

4. Вікова педагогіка

5. історія педагогіки і школи

6. Загальна педагогіка

7. Зв'язок педагогіки з іншими науками

7.1. Філософія

7.1.1. вивчає загальні закони й рушійні сили розвитку природи, суспільства, мислення, пізнання

7.2. Соціологія

7.2.1. вивчає вплив соціального середовища на людину, закономірності взаємодії людини,сім'ї, колективів й суспільства

7.3. Психологія

7.3.1. вивчає закономірності функціонування й розвитку психіки людини,вікові та індивідуальні характеристики особистості психологічні аспекти педагогічної діяльності

7.4. Медицина

7.4.1. вивчає умови, шляхи та засоби збереження та зміцнення здоров'я людини

7.5. Анатомія

7.5.1. вивчає будову організму людини

7.6. Фізіологія

7.6.1. вивчає закономірності функціонування організму людини та вищої нервової системи

7.7. Етика

7.7.1. вивчає природу моралі,її місце в системі суспільних відносин.