ЗАСОБИ АВТОМАТИЗАЦІЇ СТВОРЕННЯ ТЕКСТОВОГО ДОКУМЕНТА

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ЗАСОБИ АВТОМАТИЗАЦІЇ СТВОРЕННЯ ТЕКСТОВОГО ДОКУМЕНТА by Mind Map: ЗАСОБИ АВТОМАТИЗАЦІЇ СТВОРЕННЯ ТЕКСТОВОГО ДОКУМЕНТА

1. АВТОМАТИЗОВАНЕ СТВОРЕННЯ ЗМІСТУ ДОКУМЕНТА

1.1. Встановити курсор у тому місці документа, де потрібно розмістити зміст.

1.2. Виконати Посилання => Зміст

1.3. Вибрати у списку вбудованих зразків потрібний варіант оформлення змісту

2. АВТОМАТИЗОВАНЕ СТВОРЕННЯ ПРЕДМЕТНОГО ПОКАЖЧИКА

2.1. Перший этап

2.1.1. Виділити термін чи фразу, які потрібно помістити в покажчик, на сторінці, де вони трапляються вперше.

2.1.2. Виконати Посилання => Покажчик => Позначити елемент.

2.1.3. Встановити у вікні Визначення елемента покажчика, що відкрилось, потрібні значення:

2.1.4. Вибрати кнопку Позначити (або Позначити все, якщо потрібно щоб у покажчику вказувалися всі номери сторінок, де цей термін трапляється).

2.2. Другий этап

2.2.1. Встановити курсор у те місце документа, де потрібно розмістити покажчик (зазвичай у кінці документа).

2.2.2. Виконати Посилання => Покажчик Покажчик J .

2.2.3. Встановити у вікні Покажчик, що відкрилось, параметри відображення покажчика:

3. ШАБЛОНИ ТЕКСТОВИХ ДОКУМЕНТІВ

3.1. У текстовому процесорі Word 2007 усі шаблони діляться на три групи:

3.1.1. • інстальовані - шаблони певних типів документів (листів, факсів, звітів тощо), які інстальовані на комп’ютері у складі пакета Microsoft Office 2007;

3.1.2. • Microsoft Office Online - шаблони різноманітних типів документів, які розташовані на веб-сайті Microsoft Office Online;

3.1.3. • шаблони користувача - шаблони, які створені користувачем. Основним зі стандартних шаблонів Word 2007 є шаблон документів

4. СТВОРЕННЯ ТЕКСТОВИХ ДОКУМЕНТІВ НА ОСНОВІ ШАБЛОНІВ

4.1. Для того щоб у текстовому процесорі Word 2007 створити документ на основі інстальованих шаблонів, потрібно:

4.1.1. Відкрити Головне меню програми вибором кнопки Office.

4.1.2. Вибрати команду Створити , що відкриває діалогове вікно Створення документа.

4.1.3. Вибрати у списку ліворуч у розділі Шаблони потрібну групу шаблонів - Інстальовані шаблони

4.1.4. Вибрати у списку шаблонів потрібний

4.1.5. Переглянути структуру та зовнішній вигляд шаблону в полі зразків

4.1.5.1. Якщо користувач бажає застосувати один із шаблонів, які розміщені на сайті Microsoft Office Online, то слід виконати таку послідовність дій:

4.1.5.1.1. Відкрити Головне меню програми вибором кнопки Office.

4.1.5.1.2. Вибрати команду Створити , що відкриває діалогове вікно Створення документа.

4.1.5.1.3. Вибрати у списку ліворуч у розділі Microsoft Office Online потрібний тип шаблону

4.1.5.1.4. Вибрати потрібний шаблон.

4.1.5.1.5. Переглянути структуру та зовнішній вигляд шаблону в полі зразків.

4.1.5.1.6. Заповнити, за потреби, запропоновані поля потрібними даними.

5. РОБОТА З КІЛЬКОМА ДОКУМЕНТАМИ

5.1. Для керування відкритими вікнами в програмі існують спеціальні засоби, які розташовані на вкладці Вигляд в групі Вікно

6. ФОРМАТИ ФАЙЛІВ ТЕКСТОВИХ ДОКУМЕНТІВ

6.1. TXT

6.1.1. У файлі зберігається тільки текст з розбиттям на абзаци, без форматування. Може опрацьовуватися різними системами опрацювання текстів.

6.2. DOC

6.2.1. У файлі зберігається текст, рисунки, вставлені об’єкти, значення їх властивостей. Є основним форматом для текстових документів, підготовлених у версіях Word до 2003 включно.

6.3. DOCX

6.3.1. У файлі зберігається текст, рисунки, вставлені об’єкти, значення їх властивостей. Забезпечує значне стиснення даних порівняно з іншими форматами (до 70 %). Започаткований у Word 2007.

6.4. RTF

6.4.1. У файлі зберігається текст, рисунки, вставлені об’єкти, значення їх властивостей. Використовується різними системами опрацювання текстів для різних ОС.

6.5. PDF

6.5.1. У файлі повністю зберігається форматування документа, редагувати файл неможливо. Для перегляду файлу використовується Adobe Reader.