Hệ thống team

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Hệ thống team by Mind Map: Hệ thống team

1. Partnership: kết hợp với các bên khác (mình làm 1 phần trong 1 dự án lớn; có ít nhất 2 bên trở lên tham gia)

2. Sản phẩm chính Bài viết + Ảnh

2.1. Lên ý tưởng bài viết

2.2. Viết bài

2.3. Sửa bài (check và hiệu đính)

2.4. Làm ảnh

2.5. Đăng bài lên page

3. Mục tiêu

3.1. Được nhiều người biết càng tốt

3.1.1. Lượng like, lượng tương tác

3.1.2. Lượt chia sẻ

3.1.3. Độ phủ sóng cao

3.1.3.1. Nhiều bài đăng

3.1.3.1.1. Post cách nhật

4. Form team

4.1. Đào tạo

4.2. Tuyển người

4.2.1. Soạn ra bài tuyển người

4.2.1.1. Đăng bài (fanpage, nhóm...)

4.2.1.1.1. Yêu cầu bài viết thử

4.2.2. Nhu cầu về nhân sự tăng lên

4.2.2.1. Tiêu chí (phù hợp với team)

4.2.2.2. Tuyển những vị trí nào?

5. Quảng cáo

5.1. Trực tiếp: share bài v.v