Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
CSKH Sunrise by Mind Map: CSKH Sunrise

1. Giáng sinh và năm mới

1.1. Clip học sinh và phụ huynh chúc năm mới nhau

1.2. SMS kết hợp gửi phụ huynh và học sinh (người thân quen, khách vip - dựa vào chi phí, những người mới đi,...)

2. Phân loại học sinh

2.1. Chưa đi du học, nhưng có khả năng sẽ đi trong 6 - 12 tháng tới

2.1.1. Soạn các email có nội dung về các quốc gia, các trường, các thứ cần chuẩn bị cho kỳ nhập học gần nhất,...

2.1.2. Gọi điện hỏi thăm, xác nhận lại email để chăm sóc tiếp

2.2. Đã đi du học

2.2.1. Gọi điện hỏi thăm tình hình năm nay giáng sinh, năm mới có về không? kết quả kỳ này khả quan không? - Hỏi về tình hình cuộc sống bên đó (Ưu tiên các bạn mới đi)

2.3. Chuẩn bị tốt nghiệp hoặc cần làm bài thực tập giữa kỳ

2.3.1. Gọi điện giới thiệu các công ty có thể intern mà SRVN có quan hệ (nhờ chị Dần)

3. Phân loại phụ huynh

3.1. Phụ huynh là bạn bè của sếp, hoặc giới thiệu thêm người khác

3.1.1. Gửi quà kỷ niệm của SRVN (sổ làm việc, bút, ...)

3.2. Phụ huynh sử dụng dịch vụ 1 lần

3.2.1. SMS chúc mừng bthuong

3.3. Phụ huynh tiềm năng

3.3.1. Lên timeline gọi điện chăm sóc, gửi mail để tần suất SRVN xuất hiện nhiều hơn